14 PaździernikDzień Edukacji Narodowej

Na pamiątkę wydarzeń z dnia 14 października 1773 roku, kiedy to sejm na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Jest to doroczne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Komisja, której pierwotna nazwa brzmiała: ,,Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca" była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Zorganizowała ona trzystopniowe szkolnictwo oparte na hierarchicznej zależności niższych szczebli od wyższych. Powstały dwie Szkoły Główne - w Krakowie i w Wilnie, którym podlegały szkoły średnie a im elementarne.                     Dzień Edukacji Narodowej (dawniej w Polsce - Dzień Nauczyciela) jest nie tylko świętem polskim. Pod nazwą Dzień Nauczyciela jest on obchodzony w większości krajów świata, różnicą jest tylko data. I tak przykładowo: w Argentynie przypada on 11 wrze?śnia, w Brazylii - 15 października, w Chinach - 10 września, a na Węgrzech jest to zawsze pierwsza niedziela czerwca. Czasami w poszczególnych państwach, podobnie jak w Polsce, z tą datą wiążą się lokalne wydarzenia, jednak nie wszędzie. Przykładem tych drugich jest np. Japonia. Należy również wiedzieć, że od 1994 roku Światowy Dzień Nauczyciela (z ang. World Teacher's Day) jest obchodzony pod patronatem UNESCO. Datę obchodów przyjęto na 5 października.                                             14 października jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Wszyscy zgodnie dochodzimy do wniosku, że jest to nie lada wysiłek. Uczniowie bowiem bardziej pamiętają o swoich prawach niż o obowiązkach, dlatego też cały czas między prawami a obowiązkami należy zachowywać równowagę. Zadaniem nauczyciela jest trzymanie nad tym pieczy.
Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: