16 PaździernikŚwiatowy Dzień Żywności

Obchody Światowego Dnia Żywności przypadają w rocznicę utworzenia FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) w 1945 roku. W 1980 roku Zgromadzenie Ogólne poparło organizowanie obchodów dnia z uwagi na fakt, że żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę. Głównymi założeniami Światowego Dnia Żywności jest zwrócenie uwagi na konieczność:

  1. poszerzania gospodarczej i technicznej współpracy między krajami rozwijającymi się;
  2. podejmowania decyzji i działań przez mieszkańców obszarów wiejskich, wpływają-cych na warunki ich życia;
  3. podniesienia świadomości społecznej na temat problemu głodu na świecie;
  4. wspierania transferu technologii do krajów rozwijających się
Światowy Dzień Żywności przypomina bogatym krajom o obowiązku chronienia przed głodem ponad miliard ludzi z krajów słabo rozwiniętych. Najwięcej środków na bezpieczeń-stwo zaopatrzenia w żywność przekazuje Unia Europejska. Oprócz instrumentu żywnościo-wego o budżecie 1 miliarda euro, na szczycie G8 w Aquili zobowiązała się do przekazania na ten cel dodatkowo ponad 2 miliardów euro. Co roku rozdysponowuje się większość przyznanych pieniędzy z unijnego budżetu, co dowodzi dużego zaangażowania Unii na rzecz poprawy warunków życia najbiedniejszych ludzi na całym świecie oraz pokazuje, że dotrzymuje ona złożonych obietnic.


Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: