1 KwiecieńMiędzynarodowy Dzień Ptaków

Obserwowanie ptaków powoli staje się coraz bardziej popularniejszą formą aktywnego wypoczynku. W Polsce są to najczęściej weekendowe wycieczki z lornetką w ręku. Jednak osoby bardzo aktywne potrafią jeździć w bardzo odległe miejsca byle tylko zobaczyć gatunek, którego jeszcze nie widzieli. Hobby, jakim jest obserwowanie ptaków najpopularniejsze jest w Wielkiej Brytanii. Poziom wiedzy wśród Brytyjczyków na temat ptaków jest godny podziwu. Jednym z celów organizowania Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem, dotyczy to zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem. Międzynarodowy Dzień Ptaków jest koordynowany przez BirdLife International, międzynarodową federację organizacji ochrony ptaków i przyrody, zrzeszających w sumie ponad milion trzysta tysięcy członków. Polskim partnerem federacji jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). W czasach obecnych na całym świecie obserwuje się tendencję malejącą ogólnej liczby ptaków. Oczywiście wielu organizacjom ekologicznym udaje się ratować pewne gatunki przed całkowitym wyginięciem, jednak w tym samym czasie gwałtownie spada liczebność setek innych. Spadek liczby ptaków świadczy o głębokich zmianach w środowisku przyrodniczym jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie. W wielu krajach, gdzie ciężki przemysł i wielohektarowe gospodarstwa zniszczyły dziką przyrodę, dziś ogromnym kosztem odbudowuje się bagna i naturalne rozlewiska, sadzi się nowe lasy itp. Ludzie zaczynają rozumieć jak nieodpowiedzialne decyzje kiedyś podejmowali. W Polsce ochrona przyrody nie wymaga na szczęście tak dużych nakładów finansowych jak w Europie Zachodniej - wystarczy rozumna opieka nad nie zniszczonymi terenami i oszczędne ich wykorzystywanie. O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków i ich siedlisk. Cele i zadania Dyrektywy Ptasiej realizowane są poprzez program tworzenia obszarów chronionych Natura 2000 - wyznaczanej przez państwa Unii Europejskiej i notyfikowanej Komisji Europejskiej. Obszary Natury 2000 stanowią tereny specjalnej ochrony ptaków, ochrony siedlisk oraz mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Tylko w Polsce zarejestrowano 72 szczególnie cenne obszary specjalnej ochrony ptaków a wśród nich m.in. Puszcza Solska, Dolina Biebrzy czy Zatoka Pucka.

Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: