1 KwiecieńTydzień Czystości Wód

Od 1 do 7 kwietnia obchodzimy w naszym kraju Tydzień Czystości Wód. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód. Z tej okazji w całym kraju przeprowadza się szereg działań służących ochronie wód. Głównym przedsięwzięciem będzie sprzątanie linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych, połączone z przeszukiwaniem miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków. Do akcji oczyszczania wód przyłączają się również nurkowie WOPR, którzy zbierają odpady poniżej lustra wody. Równolegle z oczyszczaniem linii brzegowych przeprowadza się wiele kampanii informacyjnych wśród lokalnych społeczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na temat konieczności ochrony wód.

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać o słuszności dbania o zasoby wodne, zwłaszcza wody słodkiej. To właśnie ilość czystej wody determinuje jakość naszego życia oraz określa granice rozwoju gospodarczego. W kontekście ochrony wody zwracajmy zatem szczególną rolę na kilka zasadniczych kwestii:

  1. dbajmy o jakość ogólnie dostępnych wód płynących: rzek, kanałów, potoków i zbiorników wodnych - nie wprowadzajmy nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu;
  2. przyłączajmy nasze domy do kanalizacji zbiorczych bądź do zbiorników bezodpływowych (szamb);
  3. dbajmy o czystość wód podziemnych - jeżeli posiadamy szambo, dbajmy aby było ono szczelne i regularnie opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę;
  4. nasze odpady gromadźmy w miejscach do tego przygotowanych, zabezpieczonych przed wyciekaniem szkodliwych substancji;
  5. zmniejszajmy, w miarę swoich możliwości, ilość zużywanej wody w domach.

Zwracając szczególną uwagę na konieczność racjonalnego używania i ochrony ograniczonych zasobów wodnych, dnia 6 maja 1968 roku w Strasburgu uchwalono Europejską Kartę Ochrony Wód. Ujmuje ona 12 podstawowych zasad gospodarowania wodą. Podczas prac nad Kartą członkowie obrad doszli do wniosku, że racjonalną gospodarkę wodną winno cechować: rozwijanie technologii przemysłowych mniej wodochłonnych lub wykorzystujących wodę w obiegach zamkniętych, wprowadzanie ulepszeń w dziedzinie oczyszczania, uzdatniania i odsalania wód oraz podnoszenie efektywności oczyszczania ścieków poprzez wprowadzanie co najmniej biologicznego ich oczyszczania.


Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: