7 KwiecieńŚwiatowy Dzień Zdrowia World Health Day

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie dnia 7 kwietnia. Zwraca on uwagę na ważne aczkolwiek zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Obchody Światowego Dnia Zdrowia upamiętniają datę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - 7 kwietnia 1948 roku. Polska jest krajem członkowskim WHO od początku jej istnienia. Biuro polskiego oddziału organizacji zostało założone w lipcu 1992 roku. Głównym partnerem biura WHO EURO w Polsce jest Ministerstwo Zdrowia. Współpraca między obiema instytucjami opiera się na zagadnieniach systemu ochrony zdrowia oraz na największych zagrożeniach dla zdrowia publicznego.
Motywem przewodnim tegorocznych obchodów będzie Człowiek i miasto a ich przebieg będzie się koncentrował wokół problemów zdrowotnych, związanych z coraz szybszą urbanizacją miast.
Z danych WHO wynika, że w 2007 roku liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii 50%. Według szacunków do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 60%, a w 2050 nawet do 70%. W nadchodzących latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich. Coraz bardziej zaludnionych miast nie ominą problemy zdrowotne. Dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, epidemie chorób zakaźnych, problemy zdrowotne związane z nadmiernym używaniem tytoniu, alkoholu, nieprawidłowym odżywianiem czy brakiem aktywności fizycznej będą w przyszłości sporym wyzwaniem wielkich miast. Najbardziej narażone na powyższe problemy są uboższe miasta, które dodatkowo bardzo często borykają się z podwyższonym wskaźnikiem występowania przewlekłych chorób zakaźnych takich jak gruźlica lub AIDS.
Głównym czynnikiem zdrowia w środowiskach miejskich oprócz sektora zdrowia jest również infrastruktura fizyczna, dostęp do usług socjalnych, sposób realizacji zadań przez lokalne samorządy, rozkład przychodów i możliwości edukacyjnych. Planowanie przestrzeni miejskich może mieć pozytywny wpływ na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie przestrzeni zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzanie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności. Poprawa warunków życia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Budowa miast w sposób, który przeciwdziała wykluczeniu, gwarantuje dostępność oraz zachęca do korzystania z przestrzeni miejskich. Działania takie zazwyczaj nie wymagają dodatkowego finansowania, lecz zaangażowania do przesunięcia środków na interwencje priorytetowe, uzyskując tym samym wyższy poziom wydajności.
Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: