19 WrzesieńDzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

Dnia 19 września obchodzimy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Ustanowienie tego święta ma na celu przypominanie krajom członkowskim o ich obowiąz-kach wobec przyrody. Obchody związane są z podpisaniem, w 1979 roku w szwajcarskim Bernie, konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych (z ang. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Umowa ta weszła w życie w połowie 1982 roku, natomiast Polska ratyfikowała ją 13 września 1995 roku zobowiązując się do jej przestrzegania na swoim terytorium. W ten sposób nasz kraj zobowiązał się chronić cenne i zagrożone elementy świata przyrodniczego, a tym samym dbać o zachowanie różnorodności biologicznej co przyczyniło się do przyjęcia w 1992 r. Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, stanowiącej podstawę do wyznaczania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: