Scenariusz: Karta pracy- Ekologiczne obramowanie obrazka

Autor: L. G.

1. W ramce obrazka ukryte jest hasło ważne dla ekologa. Znajdź je i zapisz poniżej. Narysuj znak zakazu związany z ekologią..

 HASŁO BRZMI: ……………………………………………………………………………… ..........................…………………………………………………………………..

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika