Scenariusz: Producenci i konsumenci w świecie przyrody

Autor: E. O

Zajęcia z przyrody dla klasy IV

Cele zajęć :

- poznanie znaczenia słowa fotosynteza i schematu fotosyntezy,

-zapoznanie ze znaczeniem określeń: producent, , konsument, reducent oraz rolą jaką pełnią w środowisku przyrodniczym,

-zrozumienie zależności między roślinożercami i drapieżcami

- rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności wnikliwego obserwowania przyrody

Pomoce :tablica kartonowa z przedstawionym schematem fotosyntezy,ilustracje roślin i zwierząt, wykreślanka, karta pracy dla ucznia.

Uczniowie oglądają ilustracje roślin, przypominają o znaczeniu roślin w świecie przyrody, następnie nauczyciel nazywa rośliny producentami , uzasadniając nazwę, informuje o tym, że rośliny dostarczają pokarmu prawie wszystkim innym organizmom, produkują materię organiczną. Życie na ziemi bez roslin nie byłoby możliwe. 

Wykorzystując przygotowane pomoce, nauczyciel omawia proces fotosyntezy u roślin, objaśnia znaczenie słowa fotosynteza: Foto-związane ze światłem, Synteza-łączenie elementów w całość. 

Uczniowie otrzymują wykreślankę, w której pozostałe, niewykreślone litery dają rozwiązanie- nazwę zielonego barwnika występującego w roślinach.

Nauczyciel objaśnia znaczenie słowa konsumenci- z łacińskiego consumptio -spożycie. Do organizmów żywiących się producentami  czyli roślinami zalicza roślinożerców np. sarnę i wszystkożerców np. dzika, wszyscy razem to konsumenci. Zwierzęta żywiące się roślinożercami to drapieżcy lub mięsożercy.

Reducenci to organizmy żyjące w martwej materii i żywiące się nią : grzyby i bakterie. Wydzielają enzymy, które powodują rozkład substancji złożonych na prostsze związki.

Następnym etapem zajęć jest wyjście uczniów w teren na krótką wycieczkę, podczas wycieczki uczniowie mają za zadanie obserwację i  wypełnienie karty pracy :

Zaobserwuj i zapisz nazwę :

1. Producenta ......................

2. Roślinożercy ...................

3. Drapieżcy  .......................

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika