Scenariusz: Karta pracy - Warstwy lasu i ich mieszkańcy

Autor: L. G.

1. Wpisz w tabelce nazwy organizmów żywych rozpoznanych w poszczególnych warstwach lasu. Np. mrówka, huba, leszczyna, świerk, zając …………………..

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika