Scenariusz: Karta pracy - Jak należy zachowywać się w lesie?

Autor: L. G.

  1. Które, zachowania człowieka mówią, że jest on przyjacielem lasu lub wrogiem lasu?

Przyporządkuj te działania do podanych nazw (wpisz literki do odpowiedniej części tabeli). Możesz wpisać też swoje propozycje.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika