Scenariusz: Życie w lesie. Elementy leśnego klimatu.

Autor: E.O

zajęcia terenowe dla kl IV z przyrody

Cele

- zapoznanie się z warunkami życia organizmów w lesie

- poznanie elementów klimatu leśnego

- określanie badanego środowiska

Pomoce: termometr, łopata,karta pracy.

Uczniowie wychodzą do lasu :

- mierzą temperaturę powietrza w lesie

- określaja stopień nasłonecznienia w różnych miejscach w lesie (małe,średnie,duże)

-określają siłę wiatru, ilość opadów lub ich brak

- uzupełniają zdania w karcie pracy, wymieniają elementy klimatu np .ruch powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie.

- wykonują próbę szpadlową leśnej gleby: spraedzają ilość organizmów żyjących w glebie, opisują wygląd gleby, rodzaj,

- oglądają i nazywają rośliny zaobserwowane w lesie, określają do której warstwy należą, w karcie pracy zapisują swoje obserwacje, a także dopisują zwierzęta leśne zyjące w poszczególnych warstwach lasu.

Na zakończenia określają jakim środowiskiem jest las (naturalnym) i dlaczego tak uważają, następnie wracają do szkoły.

 -

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika