Scenariusz: Dlaczego należy chronić przyrodę?

Głos został oddany.

Autor: PP11

Temat zajęć: „Dlaczego należy chronić przyrodę?”Cele zajęć:·        Ukazanie niebezpieczeństw jakie zagrażają środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka: wycinanie lasów, zatruwanie wody, powietrza·        Podkreślenie znaczenia ochrony przyrody: stosowanie w tym celu różnych środków i sposobów oczyszczania·        Wzbogacanie słownika dziecka w miarę poznawania środowiska przyrodniczego, kształtowanie wyobraźni, percepcji wzrokowej i słuchowej·        Wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijanie opiekuńczości w stosunku do otaczającej przyrodyForma: praca z całą grupą, praca w małych zespołachŚrodki dydaktyczne:wiersz „Chora rzeka”- J.Papuzińskiej, ilustracje, słoiki z wodą, lejki, sól, cukier, glina, woda z rzeki  Przebieg zajęć:1.Słuchanie wiersza „Chora rzeka” J. Papuzińskiej.Nauczycielka rozwiesza obrazki ilustrujące wiersz w przypadkowej kolejności. Powtórne słuchanie wiersza. 2.Czy układ ilustracji odpowiada układowi treści? – problem do rozwiązania przez dzieci. Porządkowanie układu ilustracji, omówienie treści wiersza. 3.Dlaczego należy chronić przyrodę? Nauczycielka zadaje pytania dzieci odpowiadają. Wspólne zastanawianie się, jak należy chronić przyrodę- jak ja dziecko 5-letnie mogę chronić przyrodę?4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem utworu „Wiosna” Vivaldiego. Dzieci wczuwają się w rośliny zdrowe i chore.5.Małe laboratorium – doświadczenie z wodą:·        rozpuszczanie w wodzie produktów żywnościowych; sól, cukier·         rozpuszczanie w wodzie gliny·        woda z rzeki WisłokPorównywanie koloru wody w pojemnikach – czy woda z wszystkich pojemników jest taka sama, czy nadaje się do picia, która tak a która nie i dlaczego? Co należy zrobić aby woda była czysta?Spróbujemy oczyścić wodę.Doświadczenie: przepuszczenie wody przez białą bibułkę – jak teraz wygląda woda? Proces ten to filtrowanie. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie filtrowania wody. Oglądanie wody w szklanych pojemnikach pod światło – dzielenie się spostrzeżeniami.

6. Zabawa ruchowa „Taniec kropelek” .

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika