Scenariusz: Hałas szkodzi zdrowiu.

Autor: PP11

Temat zajęć: Hałas szkodzi zdrowiuCELE ZAJĘĆ:·       Poszerzenie czynnego słownika dzieci, rozwijanie rozumienia znaczenia pojęcia „hałas”·       Doskonalenie umiejętności porównywania zjawisk dźwiękowych (źródło dźwięku, rodzaj, natężenie)·       Uświadomienie dzieciom szkodliwości hałasu dla zdrowiaŚrodki dydaktyczne:loteryjka „Co bzyczy, co dzwoni”, płyta z nagraniem odgłosów otoczenia, instrumenty perkusyjne i niekonwencjonalne wykonane przez dzieci, przedmioty ze „skrzyni skarbów”, przybory plastycznePrzebieg zajęć:1.Zabawa dydaktyczna „Co to za dźwięki” – rozpoznawanie i nazywanie zjawisk akustycznych z otoczenia na podstawie nagrań z płyty (nagranie zawiera dźwięki zróżnicowane – przyjemne, przykre, uciążliwe, ostre). Nauczycielka prosi, aby dzieci zapamiętały uczucia jakie towarzyszyły im w danym momencie. 2.Wypowiedzi dzieci w oparciu o dotychczasową wiedzę i  dotyczące  następujących problemów :- Skąd się biorą dźwięki?- Czy dźwięki mogą szkodzić i komu?-Co to jest hałas i skąd się bierze?- Jak ludzie walczą z hałasem?3.Zabawy z dźwiękiem – wywoływanie zjawisk akustycznych przy użyciu instrumentów perkusyjnych oraz niekonwencjonalnych, wykonanych przez dzieci. Próba przedstawienia zjawisk akustycznych np.:- Jak pada deszcz?- Jak szumią drzewa?- Jakie dźwięki występują w czasie burzy?4. Loteryjka: „Co bzyczy, co dzwoni?”Nauczycielka rozsypuje obrazki przedstawiające różne przedmioty i zwierzęta oraz kartoniki z napisami odgłosów. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie obrazka do napisu: bocian – kle, kle; radio – muzyka itd.5.Działalność plastyczna: wyrażanie przeżyć i doznań w dowolnej technice plastycznej. Zadania do wyboru:- wykonywanie plakatów „Hałas niszczy zdrowie”- wykonywanie znaków ostrzegawczych zabraniających hałasowania  
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika