Scenariusz: Jak ratować przyrodę ?

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego

Cele :

poznanie rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego

wyjaśnienie pojęcia recykling

umiejętność segregowania śmieci

konieczność uświadamiania ludziom zagrożenia środowiska ze strony gospodarstw domowych

Pomoce: edukacyjna gra komputerowa, ilustracje, kartki z napisami

Dzieci po wejściu do klasy widzą na tablicy duży napis ŚMIECI, uczniowie wyszukują wśród ilustracji te, które należą do śmieci, przyczepiają je pod napisem, następnie zastanawiają  się, kto mógł to wyprodukować, co można nazwać śmieciem ?

Wspólnie uczniowie zastanawiają się co można zrobić, żeby śmieci nie zasypały naszej planety ? Czy wszystkie śmieci są jednakowe ?                            Nauczyciel wyjaśnia znaczenia pojęcia recykling, uczniowie wypisują te odpady, które podlegają recyklingowi.

Uczniowie wymieniają śmieci produkowane w ich gospodarstwach domowych, ile z nich można ponownie przetworzyć ?

Wspolnie z nauczycielem zapisują dlaczego ziemia jest zanieczyszczona i co należy zrobić, aby uratować przyrodę przed zniszczeniem. Wnioski zapisują na tablicy.

Na zakończenie grają w edukacyjną grę komputerową " Zbieram i segreguję odpady" - aby zakończyć wędrówkę muszą prawidłowo zagospodarować wszystkie znalezione śmieci.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika