Scenariusz: Czy znasz parki narodowe ?

Autor: E.O

zajęcia dla klasy IV

Cele

-poznanie parków narodowych w Polsce

-poznanie parków narodowych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania uczniów

-znaczenie parków narodowych

pomoce : mapa Polski  z zaznaczonymi parkami, komputer z dostępem do internetu, mapki Polski dla każdego ucznia 

 Uczniowie  otrzymują mapki z zaznaczonymi parkami narodowym, mają za zadanie wyszukanie i odczytanie nazw wszystkich parków narodowych w Polsce, wspólnie z nauczycielem omawiają wszystkie parki (z czego słynie, jaki ma symbol)

Następnie wyszukują te parki, które znajdują się najbliżej miejsca zamieszkania, a nauczyciel omawia już dokładnie dany park.

Uczniowie w internecie wyszukują najbliższe parki narodowe, zdjęcia ukazujące ich piękną florę i faunę,ciekawostki z nimi związane, a następnie wypisują w punktach cele w jakich zostały one utworzone.

Odpowiadają na pytanie ( samodzielnie), czy słusznie utworzono parki narodowe i uzasadniaja swoją odpowiedź. 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika