Scenariusz: Kochajmy motyle.

Autor: E.O

Zajęcia dla klas młodszych kształcenia zintegrowanego.

Lekcja terenowa 

Celem zajęć jest : 

-poznanie różnych gatunków motyli, 

-uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody

- zapoznanie ze środowiskiem życia owadów oraz funkcją jaką pełnią w przyrodzie

Dzieci wraz z nauczycielem wychodzą na krótką wycieczkę do pobliskiego ogrodu kwiatowego oraz na łąkę, gdzie uczniowie będą mogli obserwować różne gatunki motyli, podziwiać ich piękno oraz zachowanie.

Na łonie natury nauczyciel opowiada o funkcji jaką pełnią owady, a przede wszystkim motyle w środowisku przyrodniczym oraz o ich cyklu rozwojowym.

Po powrocie do szkoły dzieci otrzymują gotowe sylwety motyla, którego skrzydła ozdabiają papierem kolorowym samoprzylepnym oraz farbami, na wzóe motyli obserwowanych podczas wycieczki, zapamiętują jego nazwę.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika