Scenariusz: LAS ,CZYLI ZIELEŃ , PTAKI I INNE ZWIERZAKI.

Głos został oddany.

Autor: PP11

Przyroda odgrywała ,odgrywa i będzie odgrywać znaczącą rolę w życiu człowieka. Wiedzą już o tym przedszkolaki ,ucząc się odpowiedzialności za najbliższe środowisko i przygotowując się do aktywnego i twórczego uczestniczenia w nim. Dzieci poznają też mechanizmy rządzące naturą ,wiedzą jak budująca lub destrukcyjna może być działalność człowieka. A nade wszystko dostrzegają piękno i niepowtarzalność otaczającej natury. Nauczyciel więc powinien wykorzystywać to „naturalne laboratorium" edukacyjne, jakim jest przyroda.

SCENARIUSZ: „LAS ,CZYLI  ZIELEŃ , PTAKI  I INNE  ZWIERZAKI".

CELE : 1.Poznawanie piękna środowiska leśnego i podstawowych zasad jej ochrony.

          2.Wykorzystywanie nabytych umiejętności i wiadomości dziecka w praktyce.

CELE OPERACYJNE (dziecko):

- zna podstawowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego,

- zna bogactwa świata fauny i flory występujące w lesie ,

- wie, jakie niebezpieczeństwa grożą w lesie i jak ich uniknąć,

- wykorzystuje nabyte umiejętności i wiadomości w praktyce (zna pojęcie liczby, klasyfikuje,

  umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi, dodaje, odejmuje, porównuje zbiory, zna 

  litery i techniki czytania ze zrozumieniem, rozpoznaje i prawidłowo nazywa barwy 

  podstawowe i pochodne, rozwiązuje zagadki umysłowe).

METODY:

praktyczne, eksponujące (zaangażowanie emocjonalne i przeżycia), problemowe, podające.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

list, skakanki, magnetofon, szary papier, klej, folia, rybki, ławeczka, choinki, koperty, ilustracje, chusta animacyjna, woda, miseczka, napisy, butelki, gazety.

PRZEBIEG:

1. List od Ekoludka (wspólnie z dziećmi odczytanie listu, który umieszczony jest na tablicy). „Nastała piękna pora roku - wiosna. Zapraszam więc Was na wycieczkę do lasu. Przed Wami wiele przygód. Życzę powodzenia. Ekoludek"

2. Wycieczka pociągiem do lasu (dzieci ustawiają się „w pociąg" i wyznaczonym szlakiem - kręte tory zbudowane z grubego sznurka - docierają do lasu).

3. Zabawa „Tak - Nie". Ekoludek uczy zasad prawidłowego zachowania się w lesie.

Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela, posługując się kartkami z napisami „Tak - Nie". (Kartki umieszczone są na tacach).

- Czy w lesie można krzyczeć?

- Czy w lesie można śmiecić?

- Czy w lesie można zrywać znane grzyby?

- Czy w lesie można zrywać nieznane grzyby?

4.  „Zwodzony most" W sali za pomocą ławeczki i niebieskiej folii wytyczone zostają rzeka i most. Dzieci ustawione są po przeciwnej stronie, niż nauczycielka z sygnałem opuszczenia i podnoszenia mostu jest dźwięk dzwonka. Nauczycielka pokazuje wówczas wizytówki z imionami dzieci, które mogą przejść na drugą stronę. Muszą one szybko odczytać swoje imię i udać się ostrożnie we wskazanym kierunku.

Dzieci pokonują most wg instrukcji nagranej na kasecie magnetofonowej (przed mostem stoi magnetofon, włączamy go i słuchamy zadania).

„Witam Was!

Przed Wami kolejna misja. Musicie pokonać zwodzony most. Aby to uczynić należy:

- odczytać swoje imię na wizytówkach i wówczas przejść ostrożnie na drugą stronę rzeki

- odpisać zwierzęta żyjące w rzece, przez którą przeszliśmy po zwodzonym moście (ryby, raki, kaczki - dostrzeganie zagrożeń ze strony człowieka)

- rozwiązać zagadkę obrazkową „Co to za ptak" (fragmentaryczne odsłanianie ilustracji umieszczonej na tablicy i ułożenie z rozsypanki literowej podpisu „Bocian")

5.   Zabawy z chustą animacyjną (każde dziecko wybiera z tacy papierowe zwierzątko i zawiesza je na szyi).

- rozłożenie chusty i zajęcie stanowisk w kole

- na sygnał: na drugą stroną przechodzą następujące zwierzęta:

a) które pływają

b) które latają

c) żaby

d) motyle

- zabawy z piłką (wspólne manipulowanie chustą tak, by piłka trafiła do celu)

- zabawy z papierowymi kroplami wody (ułożenie na chuście papierowych kropel i na sygnał unoszenie chusty wraz z kroplami do góry).

6.   „Bystre oko" (zabawy matematyczne). Plansze zawieszamy na sztalugach

a) wstaw brakujące liczby

1

 

3

 

7

10

b) policz serduszka w pętlach i połącz strzałką z odpowiednią liczbą


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  


 

c) policz słoneczka i dokończ działanie.

2
                                         +                              =

7. Zabawa ruchowa „Już znam magiczną liczbę osiem" (dzieci maszerują w miejscu i  śpiewają w rytmie marsza).

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest jeden [dzieci klękają na jedno kolano]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest dwa [dzieci klękają na dwa kolana]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest trzy [dzieci klękają na dwa kolana i łokciem dotykają podłogi]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest cztery [dzieci klękają na dwa kolana i dwoma łokciami dotykają podłogi]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest pięć [za pomocą umownych gestów ilustrujemy liczbę 5]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest sześć [za pomocą umownych gestów ilustrujemy liczbę 6]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest siedem [za pomocą umownych gestów ilustrujemy liczbę 7]

Już znam, już znam magiczną liczbę osiem / 2x

Tak jest osiem [za pomocą umownych gestów ilustrujemy liczbę 8]

8. „Magiczna woda".

Dzieci siedzą w kole. Naczynie z wodą stawiamy na środku. Obserwujemy, w jaki sposób woda się uspokaja. Zachęcamy dzieci, by stopniowo też się uspokajały.

- podawanie miseczki z rąk do rąk; zwrócenie uwagi na to, by nasze ruchy były delikatne i spokojne, by nie wylać ani kropli

- dzieci zamykają oczy; nauczyciel opuszcza krople wody na ich dłonie; ten, kto poczuje dotyk kropli - może otworzyć oczy.

9. Powrót pociągiem do przedszkola.

Dzieci ustawiają się „w pociąg" i wyznaczonym szlakiem wracają z wycieczki.

10. Projektowanie kolorowej planety Ziemi.

Dzieci obserwują szary globus Ziemi. Co zrobić, by go ożywić, by był ładniejszy? Pomocą służą przygotowane środki plastyczne (farby, plastelina, kreda, itp.) Po zakończeniu prac wspólne omawianie kolorowej planety.

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika