Scenariusz: Dbamy o swoje środowisko.

Autor: PP11

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW  W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH

 

TEMAT: „Dbamy o swoje środowisko".

CELE OGÓLNE:

 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym
 • budzenie wrażliwości na piękno- dobra i brzydotę- zła w postępowaniu człowieka
 • wzbogacanie słownika dzieci w miarę poznawania środowiska przyrodniczego
 • zapoznanie z opowiadaniem pt. „Wielki pożar"

 

CELE W FORMIE OPERACYJNEJ {dziecko}:

 • potrafi współpracować w małych grupkach
 • umie wypowiadać się na temat: „co wolno a czego nie wolno robić w lesie",
 • przelicza przedmioty, porównuje, używa stwierdzeń: mniej, więcej, tyle samo,
 • wykonuje czynności wskazywane przez nauczyciela, rytmicznie biega po sali, zamiata las, segreguje śmieci
 • skupia uwagę na dłuższym utworze literackim,
 • potrafi wykonać pracę plastyczną pastelami na zadany temat
 • umie segregować śmieci, rozpoznaje przedmioty: plastikowe, szkło, makulaturę,
 • poprzez dostrzeganie problemów, wie, że o przyrodę należy dbać,

METODY PRACY: (wg W. Okonia)

 • podające- ilustracje, pogadanka, objaśnienia
 • problemowe- dochodzenie do samodzielnych rozwiązań
 • eksponujące- wystawa prac
 • praktyczne- zadania do wykonania

FORMY:

 • w małych grupach
 • indywidualna
 • zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Płyta CD z nagraniem piosenki: pt. „Wszyscy są", "Posprzątajmy las", „Bujany walczyk", Płyta CD z nagraniem melodii Owczareczek, kolorowe kartoniki ze śladami zwierząt, klej, białe kartki bloku A4, ilustracje zwierząt: jeż, borsuk, dzik, sarna, puzzle (4 pocięte ilustracje do opowiadania, tekst opowiadania pt. "Wielki pożar", bloczki z napisem: „świetnie układasz puzzle", „ładnie potrafisz opowiadać", trzy obklejone kartony z napisami: szkło, makulatura, plastik, pojemniki plastikowe: butelki nakrętki, pojemniki po margarynie śniadaniowej, po jogurtach, przedmioty szklane :słoiki butelki i makulatura: papier toaletowy, gazety, papiery, tajemnicze karty (8 ilustracji przedstawiających złe i dobre zachowanie człowieka), czarne buźki (smutne), żółte buźki (uśmiechnięte), kredki pastele, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie się z wszystkimi dziećmi piosenką „Wszyscy są".

2. Podział dzieci na 4 grupy za pomocą kolorowych kartoników, na których narysowane są ślady zwierząt tj. jeż, borsuk, sarna, dzik. Każde dziecko rozpoznaje ślady a następnie zajmuje odpowiednie miejsce przy stoliku.

3. Praca grupowa- nauczycielka przygotowała na stolikach puzzle {pocięte ilustracje opowiadania pt. „Wielki pożar"}, zadaniem dzieci {grup} jest jak najszybciej ułożyć a następnie przykleić na uprzednio przygotowane kartki przez nauczyciela.

4. Wyróżnienie dzieci z grupy, która najszybciej wykonała owe zadanie {nauczyciel przygotował bloczki z napisem: „świetnie układasz puzzle"}.

5. Przypięcie na tablicę ułożonych przez dzieci ilustracji. Rozmowa na temat tego co przedstawiają poszczególne ułożone obrazki {puzzle}. Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci przed tablicę dydaktyczną i z każdej grupy wybiera jedno dziecko, aby opowiedziało co przedstawia dany obrazek. Następnie nauczyciel mówi dzieciom, że puzzle te są ilustracjami do opowiadania pt. „Wielki pożar".

6. Wysłuchanie opowiadania pt. „Wielki pożar", nauczyciel zachęca do uważnego słuchania .

7. Rozmowa na temat treści wysłuchanego opowiadania:

-o jakich zwierzętach była mowa w tym opowiadaniu?

- w jaki sposób należy zachowywać się w lesie (co można robić w lesie, a czego nie wolno i dlaczego? )

- jakie zwierze martwiło się o losy lasu i dlaczego?.

- co może spowodować bezmyślne zachowanie ludzi w lesie?

8. Usystematyzowanie wiedzy zdobytej z rozmowy na temat opowiadania i wyróżnienie dzieci biorących udział w rozmowie etykietami: „Pięknie potrafisz opowiadać" Nauczyciel mocno akcentuje czego nie wolno robić w lesie.

9. Zabawa ruchowa pt. „Sprzątamy las" ( do melodii Owczareczek)- dzieci stoją w kółeczku na polecenia nauczyciela w rytm muzyki zamiatają las, segregują śmieci albo wesoło biegają po sali wyrażając w ten sposób radość z udanych porządków- zabawa powtarzana 5 razy.

10. Odkrywanie tajemniczych kart przedstawiających dobre i złe postępowanie człowieka, przyklejanie smutnych i wesołych buziek. Nauczyciel wybiera dzieci, aby odsłaniały po jednej ilustracji a następnie opowiedziało co widzi na niej i zastanowiło się czy jest to właściwe zachowanie człowieka czy też nie i przykleiło buźkę smutną, albo wesołą.

11. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Posprzątajmy las". Nauczyciel prosi dzieci, aby odliczyły do trzech, następnie dzieli dzieci na trzy grupy {jedynki, dwójki i trójki} W sali zostały porozrzucane przedmioty plastikowe, szklane i makulatura. Zadaniem pierwszej grupy jest odnaleźć i pozbierać wszystkie przedmioty plastikowe, drugiej- makulaturę a trzeciej- szklana. Ponieważ piosenka liczy trzy zwrotki pierwsza grupa zbiera śmieci na pierwszym refrenie, druga na drugim i trzecia na trzecim. .Po zabawie ruchowej następuje przeliczanie przedmiotów, porównywanie których jest najwięcej, najmniej, tyle samo.

12. Wprowadzenie nowego zwyczaju w grupie a mianowicie segregowanie śmieci. Nauczyciel przygotował trzy obklejone i podpisane pudełka: szkło, makulatura, plastik. Informuje dzieci, że od dzisiaj będą segregować śmieci.

13. Praca plastyczna pastelami pt. „Jak będzie wyglądał świat gdy ludzie nie będą dbali o środowisko?". Nauczyciel zaprasza rodziców ,aby usiedli obok swoich pociech i pomogli wykonać pracę na określony temat.

14. Ocena prac plastycznych. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim dzieciom i rodzicom za czynny udział i zaprasza do wykonania „Bujanego walczyka"

15. Pożegnanie piosenką ilustrowaną układem tanecznym pt. „Bujany walczyk"- wspólne odśpiewanie i zatańczenie walczyka.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika