Scenariusz: zmiany w atmosferze

Autor: Janina Czempiel

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii

 

Temat lekcji: Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze

 

Cele edukacyjne:

  • Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego
  • Budzenie zainteresowania przyrodą

Osiągnięcia uczniów:

  • Dostrzega związki między działalnością człowieka a zanieczyszczeniem powietrza
  • Zna metody zmniejszania zanieczyszczeń i zapobiega ich powstawaniu
  • Uczestniczy w działaniach służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu
  • Opisuje przyczyny i skutki zjawiska dziury ozonowej
  • Opisuje występowanie dwutlenku węgla w przyrodzie i jego zastosowanie
  • Wyjaśnia przyczyny i skutki nadmiernej ilości dwutlenku węgla w atmosferze
  • Opisuje efekt cieplarniany podając przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania

Zadanie domowe:

Opisz, jaki mogą być skutki, dla naszej planety, wycinania drzew puszczy amazońskiej i lasów syberyjskich.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika