Scenariusz: Zagrożenia dla środowiska

Autor: Janina Czempiel

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii

 Temat: Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii 

Cele edukacyjne:

  • Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego
  • Budzenie szacunku do przyrody
 

Osiągnięcia ucznia:

  • Podejmuje działania na rzecz oszczędzania energii i zużycia materiałów energetycznych
  • Opisuje przebieg katastrofy ekologicznej wskutek wycieku ropy naftowej podczas transportu wodnego i lądowego
  • Wie, jak paliwa kopalne wpływają na zanieczyszczenie środowiska
  • Zna naturalne źródła energii – woda, wiatr, słońce
  • Promuje ekologiczne źródła energii w swoim otoczeniu
  • Wymienia i omawia alternatywne źródła energii

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika