Scenariusz: Prąd elektryczny

Głos został oddany.

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ

 

 

Hasło  programowe : Podstawowe wiadomości na temat elektryczności i magnetyzmu.

Temat  lekcji : Dlaczego płynie prąd elektryczny?

Metody  pracy : Pogadanka , pokaz, obserwacja bezpośrednia, .

Typ  lekcji : Wprowadzająca.

Formy  pracy : Praca  indywidualna i zespołowa .

Środki  dydaktyczne : Piłeczki białe , czarne i szare, przeźroczysty pojemnik, magnesy, model atomu, obwód elektryczny: bateria , żarówka, przełącznik, wyłącznik , amperomierz, woltomierz, grzebień plastykowa łyżeczka, ćwiczeniówka  „Przyroda” kl.VI wyd. Rożak.

Miejsce  zajęć : Sala lekcyjna.

Czas  trwania zajęć : 1 godz.

Przeznaczenie: Kl. VI a.

Data : 10.02.2003 r.

       

CELE :

·        uczeń wie, co to jest atom, proton, elektron, neutron, prąd elektryczny, pole magnetyczne.

·        uczeń potrafi wyjaśnić jak płynie prąd w obwodzie elektrycznym.

 

UMIEJĘTNOŚCI  OPERACYJNE

Uczeń  potrafi :

·        za pomocą przyrządów zmierzyć napięcie i natężenie elektryczne,

·        bezpiecznie obchodzić się z prądem,

·        narysować i o mówić model atomu.

PREBIEG  ZAJĘĆ

-         nauczyciel  wyjaśnia co to jest atom;

-         n. demonstruje w szklanym przeźroczystym naczyniu piłeczki białe jako elektrony(-), czarne jako protony(+), szare jako neutrony(o),

-         n. informuje , iż dzięki elektronom i protonom istnieje elektryczność i co to jest elektryczność;

-         uczniowie w oparciu o doświadczenia ustalają , gdzie dostrzegamy elektryczność ;                                                               Doświadczenia

1.Przeczesz włosy na głowie. Zaobserwuj co się z nimi dzieje?

2.Suchym materiałem z bawełny pocieraj grzebień. Zbliż go do drobnych kawałków papieru. Zaobserwuj co się z nimi dzieje?

3. Suchym materiałem z bawełny pocieraj plastykową łyżeczkę. Zbliż ją do wysypanej kaszy manny. Zaobserwuj co się z nimi dzieje?

-         n. wyjaśnia pojęcie pola elektrycznego i magnetycznego;

          Doświadczenie

          4.Rozsyp żelazne opiłki na sztywnym papierze. Pod papierem umieść

          magnes. Po lekkim potrząśnięciu papierka zauważ co się dzieje?

-         n. zestawia układ elektryczny składający się: z baterii, żarówki ,

 przewodów i wyłącznika. Demonstruje pomiar natężenia prądu.(Amperomierz do obwodu włączamy szeregowo.

Cechę źródła prądu (napięcie) mierzy woltomierzem podłączając go równolegle.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika