Scenariusz: Temat: Segregować czy nie? - oto jest pytanie!

Autor: L. G.

Ž  Nauczyciel proponuje zadanie z wykorzystaniem komputera.

Zadaniem uczniów będzie przyporządkowanie nazw  związanych z ekologią do regułek. Nauczyciel objaśnia sposób wykonania zadania przy stanowiskach komputerowych. Uczniowie pracują w  zespołach 2 osobowych.

Zadaniem ich jest wpisanie pojęć: utylizacja, recykling, segregacja, surowce wtórne, składowisko, odpady naturalne, odpady sztuczne- w prostokątne luki. Jeśli nie ma dostępu do komputera można to zadanie wykonać z wykorzystaniem odpowiednich słowników zgromadzonych na tę lekcje w sali. Poniżej zaprezentowano zrzut zadania- plik komputerowy.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika