Scenariusz: Lekarze ziemi

Autor: PP11

 

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnich

Temat: „Lekarze ziemi"- rozmowa kierowana z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.

Cele:

 • ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu z wyniku niewłaściwej gospodarki człowieka;
 • poszukiwanie przez dzieci możliwości zapobiegania zagrożeniom;
 • kształcenie umiejętności uogólnienia pojęcia „Ziemia";
 • utrwalenie rozumienia konieczności dbania o higienę układu nerwowego poprzez uprawianie ćwiczeń;
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem;
 • poszerzanie zasobu słownictwa dzieci;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez pogłębianie przeżyć dziecięcych;
 • budzenie wrażliwości na dobro i zło w postępowaniu człowieka;
 • podejmowanie prac zespołowych;

 Formy pracy:

 • grupowa

 Metody pracy:

 • czynna - samodzielnych doświadczeń; zadań stawianych dzieciom
 • słowna - rozmowa; wypowiedzi dzieci, piosenka-pląs
 • oglądowa - ilustracje, obserwacja przedmiotów

środki dydaktyczne:

duża kula ziemska, ilustracje do wiersza, sylwety zwierząt i roślin, gazety i opakowania po produktach,

kaseta z muzyką relaksacyjną oraz z elementami metody Poula Dennisona „Kinezjologiczne nutki"

Przebieg zajęcia:

1.Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona: naprzemienne leniwe ósemki.

2.Prezentacja wiersza „Nasz świat"

Patrz na kominy z dymami jak smoła

Spójrz ile śmieci rzuconych dokoła

Popatrz na auta bez końca pędzące

I nowe miasta na łąkach rosnące

Oto nasz świat - chory w ruinie

Musimy go chronić bo inaczej zginie

3. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:

- Jak wygląda świat?

- Co jest przyczyną choroby świata?

- Gdzie mieszka zdrowie?

4. Ćwiczenia oddechowe „Chmurki" - dzieci rozdmuchują papierowe chmurki pod którymi ukryte są dwie ilustracje: ma jednej Ziemia - uśmiechnięta, na drugiej- smutna, chora

5. Rozmowa na temat treści ilustracji;

- Dlaczego jedna Ziemia jest

uśmiechnięta a druga jest taka smutna?

- Kiedy my się uśmiechamy a kiedy jesteśmy smutni?

6. Prezentacja kuli ziemskiej. Nauczyciel wtacza na sale ogromna kule, symbolizującą kulę ziemską.

 7. „Opowieść Ziemi". Nauczyciel prezentuje opowieść ziemi dotyczącą jej historii kiedy to była czysta i szczęśliwa oraz jej obecną sytuacje kiedy człowiek ją wciąż zanieczyszcza i niszczy.

 8. „Lekarze Ziemi" - dzieci „leczą" ziemie. Otrzymują od nauczycielki worki i oczyszczają kulę ziemską, zbierają śmieci.

 9. „ Obdarowywanie kuli ziemskiej"- dzieci na oczyszczona przez siebie kulę ziemską przyklejają sylwety zwierząt i roślin. Ziemia tworzona przez dzieci ma być „ziemia ich marzeń".

10. Nadanie zdrowej Ziemi uśmiechu - naklejanie zdrowej Ziemi pięknego uśmiechu. Wyciąganie wniosku do dalszego postępowania.

11. Taniec wokół zdrowej Ziemi.

12. „Zdrowe jabłuszka" - dzieci myją ręce i otrzymują od nauczycielki jabłka jako prezenty- dary zadowolonej i zdrowej Ziemi.

13.  Zajęcia końcowe:

„Czas odpoczynku" - dzieci kładą się na czystej łące ( na kocykach), odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika