Scenariusz: Zmieniamy środowisko w jakim żyjemy.

Autor: PP11

 

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnich

Temat: „ZMIENIAMY ŚRODOWISKO W JAKIM ŻYJEMY"

 

CELE:

 • Rozumienie znaczenia pojęć: ekologia, myślenie ekologiczne, działanie ekologiczne
 • Doskonalenie sprawności umysłowych i ruchowych
 • Zapoznanie z nowymi zabawami, grami, konkursami
 • Zachęcanie do współdziałania w zespole
 1. Słuchanie wiersz R. Pisarskiego: „Zielone serce"

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.

Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.

Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.

Wycinał powolutku
Literkę po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce.

2. Rozmowa na temat wiersza

3. Zadania sprawnościowe "Zwariowane zawody"

 • Zawody z piórkiem
  Każdy zawodnik otrzymuje niewielkie ptasie piórko i na sygnał dmuchaniem starają się jak najdłużej utrzymać swoje piórko w powietrzu. Wygrywa dziecko, którego piórko wirowało najdłużej.
 • Zabawa ruchowa "Do czego potrzebne są rośliny?"
  Wybrane dzieci  są podzielone na dwie grupy: dzieci "rośliny" ubierane w zielone szarfy, dzieci "zwierzątka" w czerwone. "Rośliny" rozstawiamy po sali. "Zwierzątka" mogą oddychać tylko obok rośliny. Na dany znak muszą zmienić roślinę (przybiegającym dzieciom od jednej rośliny do drugiej nie wolno oddychać). Prowadząca zabawę jest "wrogiem roślin" - ścina drzewa. W trakcie zabawy zmniejsza się ilość roślin, przy których mogą oddychać zwierzęta, robi się coraz ciaśniej wokół pozostałych roślin. Zwiększa się też odległość między roślinami, którą należy przebyć na wstrzymanym oddechu. Kiedy wszystkie dzieci zgromadzą się wokół ostatniej "rośliny", należy zadać pytania: Po co potrzebne są rośliny?, co należy robić, aby było łatwiej oddychać?
 • Zabawa ruchowa "Slalom ekologiczny"
  Ustawiamy dwa tory pełne "śmieci" (skrawki materiału, papiery, puszki itd.) oraz przedmiotów naturalnych (szyszki, kasztany liście itd.). Uczestnicy zabawy muszą pozbierać wszystko, co powinno trafić do koszy na mecie, pozostawiając na terenie przedmioty naturalne. Każdy uczestnik w czasie biegu może schylić się tylko dwa razy i podnieść po jednym (za każdym razem) "śmieciu". Wygrywa ta drużyna, która poprawniej i szybciej wykona zadanie.
 • Zabawa ruchowa "Ze starego - nowe"
  Ochotnicy otrzymują znaczki (znaczki przedstawiają różne surowce wtórne oraz przedmioty, które można otrzymać z nich w wyniku recyklingu). Dzieci biegają swobodnie po sali, na umówiony sygnał tworzą pary (np. gazeta - zeszyt, stłuczona butelka - słoik, kawałek metalu - łyżka, kubek po jogurcie - oklejony pojemnik z kubka po jogurcie). Po sprawdzeniu poprawności utworzonych par - zmiana uczestników zabawy.

4. Mini konkurs ekologiczny

Zestaw pytań:

 1. Wymień przynajmniej jedną roślinę chronioną.
 2. Dlaczego należy unikać hałasu?
 3. Byłeś na wycieczce w lesie. Pozostały Ci papiery, puszka po napoju. Co zrobisz z nimi?
 4. Dlaczego nie można wypalać starej trawy?
 5. Wymień przynajmniej jedno zwierzę chronione.
 6. Dlaczego trzeba chronić lasy?
 7. Wymień "trucicieli" powietrza.
 8. Czy można myć samochód w rzece? - wyjaśnij dlaczego.
 • 9. Gdzie powinno wywozić się śmieci, odpadki?
 • 10. Dlaczego powinnyśmy oszczędzać prąd?

5. Złożenie przez dzieci "Dziecięcego ekologicznego ślubowania"

Po zakończeniu wszystkich zadań konkursowych dzieci dotykając zielonego liścia z kartonu powtarzają treść ślubowania.

 

Ślubowanie

"Ślubuję, że:


nie będę łamać gałęzi,
nie będę zrywać roślin chronionych,
nie będę zrywać liści, kwiatów, owoców,
nie będę podpalać traw,
nie będę hałasować w lesie,
nie będę śmiecić,
nie będę niszczyć ptasich gniazd, a zimą będę dokarmiać ptaki.
(itd.)

6. Zakończenie

Podziękowanie wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę, wręczenie reprezentantom grup pamiątkowych dyplomów, poczęstowanie cukierkami.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika