Scenariusz: Dlaczego należy chronić przyrodę.

Autor: PP11

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICH

Temat: DLACZEGO NALEŻY CHRONIĆ PRZYRODĘ

Cele:

  • zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami jakie zagrażają środowisku ze strony człowieka
  • dostrzeganie problemów z zakresu ochrony środowiska
  • wdrażanie do ochrony środowiska
     

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej „Chora rzeka".

2.Wypowiedzi dzieci nt wysłuchanego utworu.

3.Dzieci porządkują ilustracje odpowiadające treści opowiadania w odpowiedniej kolejności.

4.Burza mózgów - „Co by było gdyby...- rozmowy na temat zanieczyszczenia wody, lasów.

5.Improwizacja ruchowa „Taniec kropelek"z wykorzystaniem utworu Vivaldiego „Cztery pory roku".

6.Doświadczenia wykonywane przez dzieci -rozpuszczanie w wodzie (soli, cukru, gliny). Dokonywanie porównań koloru cieczy w pojemnikach. Wyciąganie wniosków , podawanie propozycji dotyczących oczyszczania wody.

7.Wykonanie makiety środowiska czystego i zanieczyszczonego- praca w grupach- (tworzywa przyrodnicze, papier kolorowy, kredki, gazety).

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika