Scenariusz: Wiosna w parku.

Głos został oddany.

Autor: PP11

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII

DLA DZIECI 5-LETNICH

 Temat: WIOSNA W PARKU

Cele:

  • rozwijanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka
  • uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko, w którym żyje człowiek oraz konieczności jego ochrony

Przebieg:

1.Spacer do pobliskiego parku. Swobodne wypowiedzi nt otaczającej przyrody. Zwrocenie uwagi na pąki drzew.

2.Słuchanie wiersza T.Kubiaka „Listki"-przypomnienie nazw niektórych drzew, odszukiwanie ich na ilustracjach.

3.Zabawa tropiąca „Detektywi"-dzieci poszukują drzew o znanych nazwach (lipa, klon, kasztanowiec, dąb, jarzębina)

4.Ćwiczenie spostrzegawczości - wykazywanie różnic i podobieństw w wyglądzie brzozy i kasztanowca

5.Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i liście"

6.Zabawa słuchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi „Słuchamy śpiewu ptaków"- dzieci w skupieniu słuchają , a następnie naśladują dźwięki

7.Rozwiązywanie zagadek dotyczących oznak wiosennych (sasanka, żaba, pączki, bocian)

8.Drama „Życie lasu"- nauczyciel pokazuje symbole pogody (słońce, deszcz, wichura)-dzieci odgrywają role.

9.Rozmowa na temat konieczności istnienia drzew, ptaków, zwierząt w parkach, lasach....Jak powinniśmy o nie dbać..

10.Powrót do przedszkola z piosenką „Leśne duszki"

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika