Scenariusz: Nie zrywamy roślin chronionych.

Autor: PP11

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII

DLA DZIECI 5-LETNICH

Temat: NIE ZRYWAMY ROŚLIN CHRONIONYCH

Cele:

  • wyrabianie właściwości na wartości estetyczne w przyrodzie
  • przestrzeganie zasad dotyczących niezrywania roślin, będących pod ochroną
  • rozwijanie twórczych inwencji słownych i muzycznych

Przebieg:

1.Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej Panią Wiosnę i wiosenne kwiaty.

2.Zabawa inhibicyjno-incytacyjna „Kwiaty"- dzieci reagują odpowiednio na dźwięki wysokie i niskie, podczas których kwiaty rosną i więdną

3.Składanie obrazków z części, przedstawiających kwiaty. Wyszczególnienie tych, będących pod ochroną- przypomnienie zasad dotyczących ich niezrywania.

4.Twórczość słowna- „Rozmowa kwiatów"- dzieci tworzą dialogi według własnych pomysłów

5.Improwizacja ruchowa przy muzyce instrumentalnej „W ogrodzie wróżki Flory"- wybieramy dziecko do roli wróżki, która za pomocą dotknięcia czarodziejską różdżką pobudza do życia dzieci-kwiaty

6.Zabawa dydaktyczna „Układamy kwiaty w wazonach" przeliczanie i klasyfikacja sylwet tulipanów- dzieci segregują ze względu na dwie cechy (wielkość, kolor)

7.Zabawa taneczna z przyborem- wstążka „Taniec kwiatów"- dzieci odtwarzają elementy taneczne pokazane przez nauczyciela

8.Ćwiczenia graficzne „Chronione kwiaty"- praca przy stolikach . Dzieci układają kształt dowolnego kwiatka za pomocą włóczki, następnie go naklejają na kartkę.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika