Scenariusz: Kto widział powietrze?

Autor: PP11

 

Scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej dla dzieci 5-letnich   

Temat: KTO WIDZIAŁ POWIETRZE?

CELE:

  • uświadomienie faktu istnienia wokół nas powietrza jako składnik życia dla świata ludzi, roślin i zwierząt
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych z zakresu przyrody nieożywionej

Przebieg:

1.Przeprowadzenie doświadczenia: nauczycielka pokazuje szklankę napełnioną wodą-zadaje pytanie dotyczące jej zawartości i właściwości (woda mokra, przezroczysta), następnie wylewa wodę i ponownie zadaje to samo pytanie. Nauczyciel prostuje wypowiedź dzieci twierdząc, że szklanka nie jest pusta lecz znajduje się w niej powietrze.

2.Zabawa z balonikiem - nauczyciel napełnia balon powietrzem i pyta o jego zawartość. Następnie zachęca dzieci, aby pomyślały , jak sprawdzić, czy jest w nim powietrze. Dzieci podają swoje propozycje, wspólnie dochodzą do wniosku aby wypuścić powietrze i skierować je na rękę lub zanurzyć go w misce z wodą. Dzieci obserwują w jaki sposób powietrze wydostaje się z balonu.

3.Ćwiczenia oddechowe „Dmuchanie baloników"

4.Wspólna zabawa do piosenki „Balonik"

5.Słuchanie wiersza I.Korczakowskiej „Bańki mydlane"- wypowiedzi dzieci na temat utworu.

6.Zabawa „Puszczamy bańki mydlane"- każde dziecko otrzymuje plastikowy kubek i słomkę. Dmuchając w słomkę wpuszczamy do wody powietrze i obserwujemy. W wodzie tworzą się bąbelki. Dzieci dochodzą do wniosku, że w tych bąbelkach jest powietrze.

7.Zabawa ruchowa „Złap bańkę"- dzieci podzielone na dwie grupy. Jedna część puszcza bańki, a druga stara się je łapać. Następnie dzieci zamieniają się rolami.

8.Rozmowa na temat ilustracji : nauczyciel wyjaśnia, że powietrze znajduje się wszędzie, choć go nie widać, nie czuć. Dzieci dochodzą do wniosku, że bez powietrza nie było by możliwe życie na ziemi. Następnie pokazuje dwie ilustracje: - jedna przedstawia zatłoczone chodniki, jezdnię pełną samochodów - druga przedstawia park z dużą ilością zieleni i bawiące się dzieci . Dzieci dokonują wyboru miejsca przebywania i uzasadniają swoją wypowiedź. Uświadomienie im, jak ważne i konieczne jest czyste powietrze dla naszego zdrowia.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika