Scenariusz: Ziemia- zielona planeta

Głos został oddany.

Autor: Marzanna Joniec

SCENARIUSZ  TELETURNIEJU„Dzień Ziemi”    22.04.2010

dzieci w wieku 4-6 lat

 

Temat: Ziemia –  zielona  planeta.

Cele:

 • uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,
 • rozumienie zjawiska, że dzień następuje po nocy,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe wyrazy:  kosmos, księżyc,  niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta),
 • zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń,
 • rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słuchowych,
 • rozwijanie aktywności plastycznej dziecka.

Pomoce:

 • magnetofon, 
 • koperty oznaczone cyframi 1 – 8 z treściami zagadek,
 • lampka, globus,
 • zdjęcie planety Ziemia,
 • ilustracje do zagadek (kosmos, księżyc, niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta),
 • materiały papiernicze

Literatura:

 • Stec J. „Zagadki dla najmłodszych”
 

 

Przebieg zajęcia

 

 1. Powitanie – piosenką „Cztery żywioły”
 2. Burza mózgów:  Dokończ zdanie „Ziemia jest jak ....”/Odpowiedzi podają kolejno przedstawiciele poszczególnych grup
 3. Rozwiązywanie zagadek: kosmos, księżyc, kometa, niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta / treść zagadek umieszczona jest w kopertach oznaczonych cyframi 1 – 8, dzieci wyszukują daną kopertę, przeliczają kropki na kopercie 1. ,2.. ,3... itd.,  
  /po odgadnięciu zagadki, wyszukują obrazek będący jej rozwiązaniem i wieszają na tablicy; /Rozwiązują przedstawiciele poszczególnych grup
 4. Ziemia zielona planeta - globus
 5. Zabawa ruchowo - muzyczna „Drzewo” 
 6. Zabawa dydaktyczna – Puzzle „Drzewo”- przedstawiciele poszczególnych grup
 7. Zagadki muzyczne - „Odgłosy natury”- rozpoznają przedstawiciele poszczególnych grup 
 8. Zagadki ortofoniczne –„Ptasie trele” – przedstawiciele poszczególnych grup, kolejno naśladują ptasie  śpiewy; 
 9. Przeprowadzenie doświadczenia, które ma uświadomić dzieciom teorię, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i wyjaśnić – dlaczego po dniu następuje noc? Na stoliku stoi globus (Ziemia), a obok jest zapalona lampka (Słońce) – światło lampki skierowane jest na globus. Obracając „Ziemię” wokół własnej osi, wyjaśniam dzieciom zjawisko występowania dnia i nocy. W trakcie doświadczenia dzieci pokazują miejsca na „Ziemi”, gdzie jest dzień i gdzie zapada noc
 10. Praca plastyczna –   „ Eco torba”- wykonanie z materiałów ekologicznych
 11. Zorganizowanie wystawki prac dzieci.
 12. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.
 

Opracowała: Marzanna Joniec


 

 


Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika