Scenariusz: Czy warto bać się burzy ?

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy III, IV

Cele:  zapoznanie uczniów  ze zjawiskiem burzy, wyjaśnienie przyczyn powstawania tego zjawiska, zasady których należy przestrzegać podczas burzy.

Uczniowie na otrzymanych kartkach opisują swoje odczucia, jakie wzbudza w nich burza. Uzasadniają swoje wypowiedzi. Następnie wspólnie ustalaja, gdzie można bezpiecznie się schronić podczas burzy i dlaczego w tych miejscach ?

Nauczyciel wyjaśnia czym jest burza, co ją powoduje, co jest groźniejsze błysk czy grom i dlaczego ?

Na zakończenie uczniowie oglądają w internecie zdjęcia przedstawiające burzę i jej skutki.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika