Scenariusz: Jak wykorzystać wiatr ?

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy IV

Cele : zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania wiatru przez człowieka,    poznanie odnawialnych źródeł energii, poznanie mocnych i słabych stron elektrowni wiatrowych .

Pomoce : zdjęcia, rysunki, piasek

Uczniowie siadają w kręgu, mają przed sobą kupkę piasku, nauczyciel zadaje do wykonania zadanie polegające na przeniesieniu piasku w drugie miejsce bez używania rąk. 

Po chwili uczniowie wpadają na pomysł, że dmuchając na piasek mogą go przesuwać, dochodzą do wniosku, że w taki sam sposób działa wiatr i może to być bardzo duża siła, można ja wykorzystać do różnych celów.

Nauczyciel pokazuje im zdjęcia  elektrowni  wiatrowej  i żaglowca, uczniowie zastanawiają się do czego wykorzystuje się wiatr w tych przykładach na fotografii ?

Wspólnie  wskazują mocne i słabe strony elektrowni wiatrowych i żaglowców.

Na zakończenie uczniowie wraz z nauczycielem redagują do zeszytu zdanie na temat odnawialnych źródeł energii.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika