Scenariusz: JURATEST-ZADANIA DO KONKURSU „Jurajski Bieg po wiedzę”

Głos został oddany.

Autor: Bożena Bobrowska

JURATEST-ZADANIA DO KONKURSU „Jurajski Bieg po wiedzę”

1.Wyżyna Częstochowska zajmuje powierzchnię 1299 km2. Ile to m2:
a) 1299000
b) 1299000000
c) 1,299
d) 12990000
2. „Czarny szlak” na Jurze to szlak:
a) najtrudniejszy
b) łącznikowy
c) „Orlich Gniazd”
d) „Szlak warowni jurajskich”
3. Który ze związków jest skałą wapienną:
a) Ca(OH)2
b) CaSO42H2O
c) CaCO3
d) NaCl
4. Z Olsztyna wyruszamy w kierunku północnym i po przejściu 6 km skręcamy na zachód. W jakiej odległości od Olsztyna będziemy po przejściu następnych 6 km:
a) 8,5 km
b) 8,48 km
c) 8,4 km
d) 8,59 km
5. Średnia prędkość wiatru na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wynosi 2,4 m/s. Ile to w km/h:
a) 8,64
b) 864
c) 2400
d) 24,60
6. Średnia suma opadów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wynosi ponad 700 mm, z czego 65 % w okresie letnim. Z tego wynika że suma opadów w okresie letnim wynosi:
a) 350
b) 455
c) 45,50
d) 650
7. Warzucha polska jest gatunkiem endemicznym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Oznacza to, że:
a) jest jej tu najwięcej
b) nie występuje tutaj
c) występuje tylko tutaj
d) należy do grupy endemików
8. Przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską przebiega Centralna Magistrala Kolejowa po której pociągi poruszają się z prędkością 160 km/h. W ciągu jednej minuty poruszając się z tą prędkością pociąg przejeżdża drogę:
a) 27 km
b) 2.7 km
c) 160 km
d) 1.6 km
9. Ostaniec jest to:
a) wapień jurajski
b) gatunek drzewa występujący na Jurze
c) nazwa szlaku jurajskiego
d) gatunek nietoperza występujący na Jurze
10. Wysokość wieży zamku w Olsztynie wynosi około 20 m. Jak długo będzie spadał kamień upuszczony z tej wieży?
a) Około 2 s
b) Około 5 s
c) Około 10 s
d) Około 20 s
11. Do jakich skał zaliczamy wapienie
a) osadowych
b) narzutowych
c) granitowych
d) jurajskich
12. Odległość z Podlesic do Podzamcza szlakiem czerwonym wynosi 17,5 km. Turysta przeszedł 20 % drogi. Ile km pozostało mu do Podzamcza?
a) 7
b) 3.5
c) 14
d) 80
13. Spragniony turysta na Jurze pije sok pomarańczowy. Jeżeli w soku rozcieńczonym wodą jest cztery razy więcej wody niż soku, to sok w tym napoju stanowi:
a) 10%,
b) 15%,
c) 20%,
d) 25%.
14. Do wybielania skał jurajskich przygotowuje się ośmioprocentowy roztwór sody. Ile wody należy użyć do przygotowania 1000 gramów takiego roztworu?
a) 40 g,
b) 80 g,
c) 920 g,
d) 1000 g.
15. Aby zebrać pieniądze na wycieczkę po Jurze Marek wpłacił do banku 360 zł. Po roku bank dopisał odsetki w wysokości 54 zł. Oprocentowanie wkładów w skali roku było równe:
a) 10%,
b) 15%,
c) 20%,
d) 25%.
16.Czerwony szlak na Morsko wznosi się pod kątem 300. Po przejściu tym szlakiem 100 m wzniesiemy się w górę o:
a) 100 m
b) 30 m
c) 50 m
d) 87 m
17.Patrząc na szczyt Maczugi Herkulesa (ok. 30 m wysokości) z odległości 30 m widzimy ją pod kątem:
a) 300
b) 450
c) 600
d) 900
18.Góra Janowskiego ma 504 m, Góra Zborów 463 m, Góra Puchacz 402 m. Średnia wysokość tych gór wynosi:
a) 400 m
b) 656 m
c) 356 m
d) 456 m
19. Największa wydajność źródeł na Jurze wynosi 100 l/s. Oznacza to, że w ciągu godziny wypływa z tych źródeł:
a) 60000 l wody
b) 24000 l wody
c) 360000 l wody
d) 3600 l wody
20. Pilica, której źródła znajdują się na Jurze ma 319 km długości. Na mapie w skali 1:100000 jej długość będzie wynosić:
a) 0,000319 cm
b) 0,319 cm
c) 31,9 cm
d) 319 cm
21. Narysuj diagram kołowy ilustrujący wypadki na obszarze Jury wśród turystów. Oblicz jaki % wszystkich wypadków stanowią wypadki turystów pieszych, a jaki wypadki samochodowe.

Turyści piesi
Rowerzyści
Alpiniści
Wypadki samochodowe 79
5
27
46
Razem 157

22. W ośrodku wypoczynkowym w Morsku znajdują się dwa baseny w kształcie prostopadłościanów o różnych wymiarach. Aby wymienić wodę, jednocześnie rozpoczęto opróżnianie basenów. Po dwóch godzinach głębokości wody w basenach stały się jednakowe. Wyznacz stosunek głębokości napełnionych basenów, jeżeli jeden z nich opróżnia się całkowicie w 3,5 godz., a drugi w ciągu 5 godz.

23. Podaj trzy zastosowania wapieni.
24. Na podstawie podanych oznaczeń uzupełnij treść zadania, zapisz odpowiednie równanie i rozwiąż je:
Wśród 30 odznak turystycznych były odznaki „Złota jesień na Jurze”, „Powitanie Wiosny na Jurze”, „Czysta Jura”. Odznak „Złota jesień na Jurze” było
a)..................... niż ”, „Powitanie Wiosny na Jurze” i
b).................. niż „Czysta Jura”. Ile było odznak każdego rodzaju?
„Złota jesień na Jurze”, X
„Powitanie Wiosny na Jurze” X-6
„Czysta Jura” 2X
Liczba odznak 30

25. Narysuj wykres opisujący ruch turysty idącego z Mirowa do Kroczyc.
Wyruszyłem z Mirowa o 800. Po 60 min zatrzymałem się w odległych o 1 km Bobolicach.Po 20 min zwiedzania wyruszyłem dalej. Po 120 min dotarłem do Dzibic, które są odległe od Mirowa o 4 km. Wykąpałem się i po 20 min. ruszyłem dalej. Po przejściu 5 km znalazłem się na Górze Zborów. Tam odpocząłem 20 min i ruszyłem do Kroczyc. W sumie przeszedłem 13 km.

26. Jak zidentyfikować skałę wapienną – napisz reakcję charakterystyczną na wykrywanie wapieni.

27. Zawodnik biorący udział w biegu na orientację po Jurajskim Parku Krajobrazowym rusza ze startu i w ciągu 3 s przebywa drogę 10 metrów. Jaka jest prędkość tego turysty po 10 metrach, jeżeli porusza się on ruchem jednostajnie przyspieszonym. Zapisz obliczenia.

28. W wycieczce szlakiem „Orlich Gniazd” wzięło udział 60 uczniów. Gdyby liczba chłopców zwiększyła się o 20%, a liczba dziewcząt zmniejszyłaby się o 40%, to liczba dziewcząt i chłopców byłaby taka sama. Ilu chłopców było na wycieczce? Zapisz obliczenia.

[Bożena Bobrowska]

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika