Scenariusz: CZY KTOŚ WIDZIAŁ POWIETRZE?

Autor: Marzanna Joniec

Temat: „ Czy ktoś widział powietrze ?”

 
Cele operacyjne:
Dziecko:
• Potrafi uważnie obserwować,
• Przeprowadza proste doświadczenia,
• Umie formułować spostrzeżenia po przeprowadzonych doświadczeniach,
• Poszerza swoje wiadomości
  Metody:
Słowno –  Czynna, oglądowa, praktyczne działanie
 Formy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
Balony, woda, świece, słoik, wiatraczki, piórka, szklanka, kubki, słomki, wiersz „Bańki mydlane”

Przebieg:

1. Obserwacja wiatraka umieszczonego w ogrodzie za oknem.
1.     Rozmowa z dziećmi inspirowana pytaniem  - Jak sądzicie, dlaczego wiatrak się obraca?2.     Nauczycielka rozdaje dzieciom wiatraczki – dzieci wprawiają je w ruch siłą wydmuchiwanego z płuc powietrza.3.     Zabawa ruchowa „Wiatr i wiatraki” – wybrane dziecko-wiatr biega pomiędzy dziećmi – wiatrakami, stojącymi na dywanie dotykając je wprawia je w obrót.4.     Doświadczenie z balonikami.
Rozdanie dzieciom baloników, które mają samodzielnie nadmuchać. Nauczycielka pyta - „Jak  sprawdzić czy w balonikach jest powietrze?” (dzieci sprawdzają poprzez wypuszczenie powietrza na dłoń).
- „ Czy znacie inne sposoby?’ – ponowne nadmuchanie balonów i zanurzenie ich w miskach z wodą. „Co się dzieje?” – objaśnienie: tworzą się bąbelki – pęcherzyki powietrza.
5.      „Waga z baloników” – nadmuchanie dwóch baloników (jeden więcej, drugi mniej) i zawieszenie ich na listewce – co się dzieje? Wyjaśnienie –  w balonikach jest powietrze, mimo, że go nie widać.6.     Doświadczenie ze świecami.
 Ze względów bezpieczeństwa wykonuje je nauczycielka.
Zapala dwie świeczki, jedną z nich nakrywa słoiczkiem – wyciągnięcie wniosków: świeca przykryta słoikiem gaśnie kiedy zabraknie w nim powietrza - tlenu, natomiast druga świeczka pali się, bo ma ciągły dopływ powietrza.
7.     Doświadczenie z wiatraczkami.
Umieszczenie wiatraczków nad zapalonymi świecami. „Co się dzieje – wiatraczki zaczynają się obracać, mimo, że w Sali nie ma wiatru – dlaczego?” – wyjaśnienie zasady ogrzanego powietrza.
8.     „Kubeczek i słomka”.
Każde dziecko otrzymuje kubeczek plastikowy i słomkę. Dmuchając w słomkę zanurzoną w wodzie wpuszczają tam powietrze i obserwują, że w wodzie tworzą się bąbelki – pęcherzyki powietrza.
9.     Podsumowanie zajęcia.
Przypomnienie, że powietrze jest wszędzie, chociaż go nie widać, nie ma smaku ani zapachu. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeprowadzonych doświadczeń, wymienianie tych doświadczeń, które najbardziej ich przekonały o istnieniu powietrza.
Rozmowa na temat „Powietrze potrzebne jest do życia ludziom, zwierzętom i roślinom.
 
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika