Scenariusz: Jak zadbać o swoje dziecko?

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

 


Celem było  nabycie  umiejętności  :

-  towarzyszenia  dziecku  w  rozwoju ,

-  poznawania  jego  potrzeb ,

-  komunikowania  się  i  radzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych .

Należy uświadomić rodziców , iż  „Dzieci    nasze  i  wspólnie  musimy  je  wychowywać , ten  obowiązek  spoczywa  na  nauczycielach , ale  przede  wszystkim  na  rodzicach” .

Wspólnie  ustalaliśmy  ,  dlaczego uczniowie sprzeciwiają się dorosłym:

·        by zaimponować  rówieśnikom ,

·        z  ciekawości ,

·        dla  humoru ,

·        przez  naśladownictwo  dorosłych ,

·        aby  zaistnieć  w  grupie,

·        dla  szpanu ,

·        z  nudy ,

·        by  zapomnieć  o  troskach  i  kłopotach .

Na  podstawie  scenki  z  udziałem  rodziców analizowaliśmy  rozwój 

psychospołeczny dziecka   oraz   jego  zachowanie  w  grupie  rówieśniczej  .

Zastanawialiśmy się, jak ochronić młodych przed beznadzieją i wandalizmem.

Ustaliliśmy , iż  należy :

·        rozwijać  silną  więź  z  dzieckiem ,

·        zainteresować  je  nauką ,

·        zainteresować  je  sportem ,

·        uczyć  wiary  w  normy ,

·        przedstawiać  dziecku  właściwe  autorytety ,

Mam nadzieję, iż szkolenie  pozwoliło rodzicom  poznać  potrzeby  ich  dzieci , nawiązać  bliższy  kontakt   z  nauczycielami , a  dla  mnie  było  kolejnym  etapem poznawania uczniów przez ich rodziców , czyli  zdobywania  wiedzy, która  pomocna  mi  będzie  w  lepszym  rozumieniu potrzeb  moich  uczniów .

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika