Scenariusz: Przyroda z historią w Złotym Potoku

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

ZAJĘCIA W TERENIE

PRZYRODA Z JĘZYKIEM  POLSKIM

           

 

Znając stosunek uczniów do nauki w terenie i mając możliwość odbycia zajęć na temat życia i twórczości Zygmunta Krasińskiego w Muzeum w Złotym Potoku, gdzie poeta przebywał , pani Jolanta Radosz zorganizowała zajęcia z języka polskiego w korelacji z przyrodą.

    12 października 2001r. udaliśmy się do Złotego Potoku , gdzie w Dworku Krasińskich  zapoznaliśmy się ze szczegółami życiorysu poety . Obcowaliśmy z przedmiotami codziennego użytku , którymi posługiwał się Zygmunt i jego rodzina. 

    Zajęcia odbywały się na terenie ciekawego pod względem przyrodniczym parku Przypałacowego, gdzie jako przyrodnik pokazałam i omówiłam dzieciom charakterystyczne dla tego obszaru okazy fauny i flory. Obserwowaliśmy stare drzewa : pomnik przyrody dęba - „Dziada” obw. 6,43m topolę białą o obw. 4,45m i drzewa egzotyczne: tulipanowca , żywotniki i cisy .Obliczaliśmy ich wysokość, przybliżony wiek, mierzyliśmy ich obwód .  Z roślin zielnych dostrzegliśmy stanowisko kaczeńców i roślin wodnych.

 Dalsza część zajęć miała miejsce w kościele w Złotym Potoku ,dokąd udaliśmy się „Aleją Klonową” podziwiając pięćdziesięcioletnie klony ,jawory i lipy.

 Na przykładzie architektury kościółka parafialnego uczniowie poznali różne style w budownictwie .

Potem zeszliśmy do krypty, w której znajduje się trumienka ze zwłokami córki Zygmunta – Elżbietki .

Wokół kościoła oglądaliśmy stare drzewa : dęba o obwodzie 4,85m , lipy drobnolistne największa ma w obwodzie 4,02m . Porównywaliśmy ich liście i korę. 

        Zajęcia te zorganizowane zostały w takiej formie , gdyż obcując z przyrodą , łatwiej  jest nam odczuć piękno zawarte w poezji .

 

 

Mariola Turowska-Moskalik

 

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika