Scenariusz: Pory roku.

Autor: E.O

zajęcia dla klasy IV

Głównym celem lekcji jest poznanie przez uczniów cech poszczególnych pór roku,    poznanie dokładnych dat rozpoczęcia poszczególnych pór roku,                         wyjaśnienie przyczyn odlotów ptaków i zapadania w sen zimowy zwierząt,              wyjaśnienie znaczenia pojęcia Fenologia.

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat  różnej długości dnia i nocy,        uczniowie poznają daty rozpoczynanie się poszczególnych pór roku, następnie uczniowie rozwiązują rebusy  przyrodnicze , których jednym z rozwiązań jest pojęcie fenologia - nauczyciel wyjaśnia znaczenie tego pojęcia. Uczniowie wspólnie szukają odpowiedzi na problemy dotyczące zapadania w sen zimowy zwierząt, odlotu ptaków. Szukają wspólnych cech i powiązania dla wszystkich omawianych  zjawisk.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika