Scenariusz: Karta pracy - Zaszyfrowany ekologiczny pojazd i jego elementy

Autor: L. G.

Wybierz z tabeli znak i wpisz literkę w odpowiedniej kratce z pustą krzyżówką. Przeczytaj hasło główne. Wymyśl opowiadanie wykorzystując odgadnięte słowa.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika