Scenariusz: Brakujące miejsca

Autor: L. G.

1. W brakujące miejsca … wstaw znaki  >,  < lub  = .

Policz pojazdy i wpisz w luki brakujące słowa: więcej, mniej lub tyle samo.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika