Scenariusz: Krzyżówka

Autor: L. G.


Jakie słowa ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy.
Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu.

………………………………………………………………

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika