Scenariusz: Karta pracy Bezpieczeństwo i ekologiczny pojazd

Autor: L. Grzywa

Znajdź i wykreśl z diagramu wszystkie litery: G, L, S, M.
Pozostałe literki czytane poziomymi rzędami utworzą rozwiązanie.
Zapisz pod diagramem to zdanie.
Czasownik podkreśl linią prostą a rzeczownik falistą.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika