Scenariusz: Kredownia w Wicku

Autor: Iwona Samołyk

Kredownia w Wicku jest zabytkiem ..................... Jest przykładem interesującego .................... geomorfologicznego związanego z działalnością lądolodu. Olbrzymia bryła kredy zwana przez .................... „porwakiem kredowym” (lub „krą glacjalną”) została .................... od dna ówczesnego morza (dzisiejszego Bałtyku) a następnie przetransportowana przez lądolód w to miejsce. Ponieważ kreda jest cennym surowcem przemysłowym .................... w tym miejscu do około 1985 roku. Do .................... roku surowiec ten był wykorzystywany w dużej fabryce cementu w Lubiniu. Obecnie kopalnie znajdują się w obrębie .................... Parku Narodowego, przez co podlegają ochronie.

Panuje tutaj ciepły mikroklimat, sprzyja mu wystawa .................... i osłonięcie od północy lasami i wzgórzami. Temperatura podłoża latem sięga niekiedy do .................... i dlatego występują tu roślin kserotermiczne (ciepłolubne) takie jak: kocanki piaskowe, rozchodnik ostry, rozchodnik wielki, macierzanka piaskowa, goździk kartuzek. Na kwiatach ziół można spotkać wiele gatunków .................... i innych owadów. Obecnie widać jak poszczególne gatunki roślin obsiewają się na odkrytej skale kredy i wraz z czasem pokrywają darnią ..................... Jest to zjawisko sukcesji pierwotnej. Potem wkraczają krzewy róż, tarniny i innych gatunków. W dalszej sukcesji pojawiają się gatunki drzew .................... i innych które utworzą zbiorowisko leśne.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika