Scenariusz: Rozmnażanie wegetatywne roślin

Autor: Urszula Morawska

KONSPEKT

 

Dział programu : Rozmnażanie się i rozwój organizmów

Temat : Rozmnażanie wegetatywne roślin

 

 

ZAKRES TREŚCI :

 

Rozmnażanie bezpłciowe roślin: podział, fragmentacja, kłącza, rozłogi, bulwy, cebule, sadzonki, rozmnazanie in-vitro.

Znaczenie różnych typów rozmnażania w przyrodzie i gospodarce człowieka

 

CELE LEKCJI:

 

Wiadomości:

 

·         Wyjaśnia rolę rozmnażania wegetatywnego w zachowaniu indywidualnych cech osobników i istnienia gatunku

·         Omawia sposoby rozmnażania z części roślin.

·         Wyjaśnia znaczenie rozmnażania w ogrodnictwie i rolnictwie

 

Umiejętności podstawowe:

 

·         Rozpoznaje i nazywa, różne organy i części roślin służące do rozmnażania bezpłciowego

·         Ilustruje przykładami różne sposoby rozmnażania

·         Rozwiązuje zadania wg polecenia

·         Samodzielnie wykonuje sadzonkę rośliny doniczkowej

 

Umiejętności ponadpodstawowe:

 

·         Rozwijanie dociekliwości poznawczej w obserwowaniu otaczającej nas przyrody

·         Odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki

 

 

POSTAWY:

Współpraca z rówieśnikami , samodzielność

 

 

METODY :

Pogadanka, pokaz,  gra dydaktyczna.

 

 

FORMY PRACY : 

Indywidualna i grupowa.

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

-          Organy rozmnażania wegetatywnego roślin: bulwy, kłącza, cebule, rozłogi, sadzonki roślin doniczkowych.

-          Foliogramy,

-          Plansze,

-          Koperty z zestawami kartek,


TOK LEKCJI :

Faza wprowadzająca :

 

1.      Sprawy organizacyjne.

2.      Nawiązanie do poprzedniej lekcji

3.      Zapisanie tematu lekcji

 

Faza realizacji :

 

1.      Przedstawienie podstawowych informacji o rozmnażaniu wegetatywnym roślin, prezentacja eksponatów dla poszczególnych sposobów.

2.      Pokaz wykonywania sadzonki zielnej

3.      Wykonanie przez chętnego ucznia sadzonki zielnej rośliny doniczkowej.

4.      Wyjaśnienie przez nauczyciela zasad gry dydaktycznej

5.      Odczytanie przez 2-3 wybranych uczniów, przygotowanych zestawień

(organ - opis - przykład rośliny)

6.      Omówienie ewentualnych błędów i dyskusja.

 

Faza podsumowująca

 

1.      Nauczyciel pyta – Na czym polega rozmnażanie wegetatywne, jakie jest jego znaczenie oraz o poznane sposoby rozmnażania.

2.      Ocena pracy i zaangażowania uczniów.

3.      Zadanie pracy domowej:

Temat: Podaj kilka przykładów wykorzystania rozmnażania wegetatywnego w rolnictwie i ogrodnictwie.

 

 

Załącznik

- karta pracy – gra dydaktyczna

 

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika