Scenariusz: W gościnie u naszych przyjaciół drzew.

Głos został oddany.

Autor: Ewa Krucewicz

Wstęp

Zajęcia stwarzają możliwość poznania pospolitych gatunków drzew w ich naturalnym środowisku. Uczą dokumentowania zaobserwowanych różnic w postaci słownych i rysunkowych opisów. Kształtują zainteresowanie światem przyrody i wyzwalają pozytywne przeżycia emocjonalne

 

 

Temat: W gościnie u naszych przyjaciół drzew.

Czas trwania: 1,5-2 h

Środki dydaktyczne: karty pracy, klucze do oznaczania gatunków drzew, lupy, podkładki do pisania, kredki świecowe, ołówki, kartoniki, nalepki

 

Cel

Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz ich słownego i schematycznego opisu

Pobudzanie ciekawości w poznawaniu przyrody i rozpoznawaniu gatunków drzew

Rozbudzanie i wzmacnianie pozytywnych emocji w kontaktach z przyrody

 

Przewidywane efekty

Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew

Opisywanie (słownie) wyglądu drzewa określonego pospolitego gatunku

 

Przebieg zajęć

Przygotowanie:

1.       Przywitaj uczniów i rozdaj im kartoniki (mogą być w kształcie drzewa). Poproś, aby wpisali w nie swoje imię. Przyklejcie lub przypnijcie kartoniki z imionami i przedstawcie się: drzewa chcą wiedzieć jak mamy na imię.

2.       Przypomnij dzieciom zasady zachowania w lesie lub parku (kierowana rozmowa z dziećmi).

Wstęp:

3.       Przedstaw temat. Wyjaśnij cele zajęć, przebieg i zadania do wykonania.

4.       Poinformuj uczniów o możliwości skorzystania z narzędzi i pomocy znajdujących się u nauczyciela: lupa, kredki świecowe, kartki papieru, ołówki, klucze do oznaczania gatunków drzew, podkładki do pisania.

5.       Wymarsz w teren, do lasu. Podczas e spaceru postaraj się wskazywać niektóre gatunków drzew z eksponowaniem charakterystycznych cech. Pobudź zainteresowanie i prowokuj ich do wypowiedzi przez stawianie pytań np.

-          co to za drzewo o białej korze? Wygląda pięknie, nie należy jej zdzierać,

-          jak może nazywać się to drzewo o potężnym pniu, rozłożystej koronie, chyba jest bardzo stare?

-          czy podoba się wam ten liść? Ma kształt sercowaty i wyraźne ząbki na brzegu. To liść lipy.

6.       Ustal teren badawczy.

7.       Podziel dzieci na grupy 2 - 3 osobowe. Można dobrać dzieci losowo - wyciągają z woreczka samoprzylepne naklejki  z kolorowymi napisami „Przyjaciel drzew". Dzieci, które wylosowały napisy w tym samym kolorze stanowią grupę - naklejki przyklejają sobie na ubraniu. W przypadku dzieci z ADHD warto utworzyć grupy, wskazując, kto z kim będzie pracował, tak by z dzieckiem nadpobudliwym współpracował uczeń spokojny, dobrze zorganizowany.

8.       Przydziel materiały dydaktyczne i karty pracy. Przypomnij o pomocach znajdujących się u nauczyciela, z których można skorzystać.

9.       Karty pracy i pomoce przydzielamy sukcesywnie, tak aby dziecko pracowało krótkimi etapami. Pamiętajmy, że nie wolno zasypywać go nadmiarem zadań, a po każdym etapie należy pochwalić.

Realizacja:

10.    Praca uczniów w grupach 2 - 3 osobowych w oparciu o otrzymane karty pracy. Czuwaj nad prawidłowym przebiegiem, w miarę potrzeby służ im wsparciem, udziel ewentualnych wskazówek, udostępnij dodatkowe środki dydaktyczne.

-           Karta nr 1 - „Zapoznajmy się"; pomoce: liść, ołówek, lupa, klucz do oznaczania drzew

-           Karta nr 2 - „Poznajmy się bliżej"; pomoce: podkładki do pisania, liść, kredki świecowe

-           Karta nr 3 - „Dobrze jest nam razem"

11.    Praca zbiorowa:

-           prezentacja swoich drzew przez poszczególne grupy - swobodne wypowiedzi dzieci. Naprowadź uczniów na właściwe nazewnictwo, czuwaj nad poprawnością gramatyczną wypowiedzi;

-           ustalenie położenia i wysokości drzew poszczególnych grup względem siebie. Zestawianie słownictwa: największe - najmniejsze, najwyższe - najniższe, bliżej - dalej, w prawo - w lewo;

Podsumowanie:

12.    Zapytaj uczniów o wrażenia z wykonywanych zadań, jak się czuli w lesie, o czym mówiły drzewa, czy podobała się im wizyta u przyjaciół drzew.

13.    Dokonaj oceny pracy eksponującej pozytywne momenty i dowartościowującej uczniów. Wręcz lub wylosuj, jeśli nie zrobiono tego w momencie podziału na grupy, samoprzylepnych naklejek z napisem „Przyjaciel drzew".

Zachęć do odwiedzenia i obserwacji swoich przyjaciół w innej porze roku.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika