Scenariusz: Najpiękniejsza choinka.

Głos został oddany.

Autor: Ewa Krucewicz

Wstęp

Nasze zwyczaje i tradycje to dobry pretekst, aby poruszyć z dziećmi tematy związane z ochroną środowiska. W ten sposób dzieci uświadamiają sobie, że styl życia i wybory jakich dokonujemy bezpośrednio wpływają na stan środowiska. Doskonale nadaje się do tego dyskusja o wyborze choinki. Zajęcia wyrabiają poczucie odpowiedzialności za środowisko i wskazują możliwości osobistego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Temat: Najpiękniejsza choinka.

Czas trwania: 1 h

Środki dydaktyczne: plansza przedstawiająca świerk, jodłę i sosnę (pokrój drzewa, gałązkę z igłami i szyszką), arkusze papieru,  mazaki,  kredki, ,,Bank informacji"(załącznik nr 1),  tekst wiersza J. Kulmowej ,,Najpiękniejsza choinka"(załącznik nr 2)

Cel

 • Dostrzeganie wpływu własnych decyzji na stan środowiska
 • Kształtowanie proekologicznego myślenia

Przewidywane efekty

 • Rozpoznawanie gatunków drzew iglastych (świerk, jodła, sosna)
 • Uświadomienie uczniom możliwości osobistego zaangażowania w ochronę środowiska poprzez podejmowanie przemyślanych decyzji.

Przebieg zajęć

 1. Zwróć się do dzieci z pytaniem: ,,Z jaką zieloną tradycją kojarzą się Wam święta Bożego Narodzenia ?" (choinka).Wyjaśnij, że nie ma takiego gatunku drzewa jak choinka, a jest to najczęściej świerk, rzadziej jodła lub sosna.
 2. Zaprezentuj planszę przedstawiającą te drzewa i poproś uczniów o znalezienie między nimi podobieństw (igły, szyszki) i różnic (pokrój drzew, wielkość oraz ułożenie igieł i szyszek). Przypomnij, że w Polsce jodła podlega całkowitej ochronie!
 3. Na oddzielnych arkuszach papieru zapisuj odpowiedzi dzieci na pytanie: ,,Jakie choinki można kupić w sklepach, na placach sprzedaży?" (choinki naturalne - cięte, choinki naturalne w doniczkach, choinki wykonane z naturalnych gałązek, choinki sztuczne). Przeprowadź wśród dzieci mini sondę, które z tych drzewek stały w ich domach w zeszłym roku (zaznaczają na arkuszach wybór ,,krzyżykiem"). Podsumuj wyniki.
 4. Podziel uczestników zajęć na 4 grupy. Każdej grupie przydziel losowo 1 arkusz (1 rodzaj choinki) i poproś o zapisanie wszystkich zalet i wad drzewka. Uczniowie mogą skorzystać z banku przydatnych informacji ( zał. nr1 ), a także umieścić własne opinie. Po wykonaniu zadania przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy.
 5. Na arkuszu przedstawiającym 4 rodzaje choinek zaznacz ,,krzyżykiem" wybór tych drzewek, które dzieci chciałyby mieć w domu w czasie najbliższych świąt. Jeśli większość uczniów dokona wyboru choinki sztucznej lub naturalnej w dużej, plastikowej donicy, tak pokieruj dyskusją, by dzieci uświadomiły sobie, że plastik rozkłada się w ziemi kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset lat, a spalany wydziela do  atmosfery trujące związki. Drzewko naturalne natomiast wraca do cyklu życia.
  Poinformuj, że tylko choinki legalnie wycinane z plantacji lub leśnych obszarów, nad którymi przebiegają linie wysokiego napięcia, najlepiej służą choinkowej modzie i prawom natury. Zwróć uwagę na fakt, że każdego roku przed świętami wiele osób ,,kradnie" z lasów setki iglastych drzewek (często wycinają wysokie drzewa tylko dlatego, by odrąbać ich czubek !), obłamuje piękne gałęzie na świąteczne stroiki.
 6. Zapytaj, czy ktoś chciałby zmienić zdanie na temat choinki w swoim domu, a jeśli tak, to dlaczego.
 7. Zachęć uczestników zajęć do znalezienia w swoim otoczeniu najpiękniejszej ze wszystkich choinek. Jakiej ? Dzieci szukają odpowiedzi (świerk rosnący w lesie) w wierszu J. Kulmowej ,,Najpiękniejsza choinka" (zał. nr2 ), czytanym przez chętne dziecko lub prowadzącego zajęcia.
 8. Rozdaj uczestnikom zajęć kartki i kredki, i poproś, aby narysowały „najpiękniejszą choinkę", wykorzystując informacje z wiersza.
 9. Na zakończenie pochwal wykonane przez dzieci rysunki oraz ich mądrą, odpowiedzialną postawę wobec przyrody.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika