Scenariusz: Na łące.

Autor: E. O

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z mieszkańcami łąk oraz roślinami najczęściej tam występującymi.

Jest to lekcja w terenie dla uczniów klasy IV.

Po lekcji wprowadzającej, merytorycznej w klasie uczniowie wychodzą na krótką wycieczkę na łąkę. Odnajdują i nazywają poznane rośliny występujące na łąkach, owady, ptaki, zwierzęta. Po powrocie do szkoły uzupełniają ćwiczenia utrwalające z otrzymanych kart pracy.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika