Scenariusz: Unikaj wypadków.

Autor: E.O

Zajęcia dla klasy IV

Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia wypadek oraz najczęstsztch przyczyn wypadków w domu i najbliższym otoczeniu, a także określenie zasad bezpiecznego postępowania  podczas zabaw i na podwórku.

Uczniowie wykonują w grupach projekty z hasłami na temat bezpieczeństwa, które prezentują na forum klasy.

Uczą się opatrywania ran i bandażowania.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika