Scenariusz: Karta pracy - Tatrzński Park Narodowy

Autor: Iwona Samołyl

Karta pracy do filu pt. "Tatrzański Park Narodowy"

Karta pracy ucznia: Tatrzański Park Narodowy

Zapoznaj się z treścią zadań. Znajdź w atlasie pasmo górskie Tatry.
Po obejrzeniu filmu wypełnij kartę pracy. Skorzystaj również z atlasu.

1. Tatry to góry, które zostały ukształtowane przez ........................................, który ustąpił z tego terenu ok. .......................... lat temu.
2. Ľ Tatr znajduje się w ..................................... a ľ na .........................................
Długość masywu wynosi ................. km, a szerokość …............... km
Najwyższy szczyt polskiej części Tatr to .............................. o wysokości ........................m n.p.m..


Najwyższy szczyt Tatr to ............................... o wysokości 2655 m ...................
3. Do jakiej wysokości sięgają lasy w Tatrzańskim Parku Narodowym? ........................................
4. Co jest symbolem tego parku? ................................................................
5. Jaką powierzchnię zajmuje piętro wysokogórskie? ...........................................
6. Zwierzęta pod ochroną:
.............................................................................................................................
7. Wiosną łąki są pełne ......................................
Inne zwiastuny wiosny w Tatrach to: ..................................................................
Wklej tą kartkę do zeszytu przedmiotowego ☺

  

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika