Scenariusz: Leśny kodeks

Autor: Iwona Samołyk

TEMAT: „Leśny savoir – vivre”

CELE LEKCJI:
- uczeń omawia budowę piętrową i skład lasu
- uczeń opisuje funkcje lasu
-uczeń wymienia zasady obowiązujące w lesie i tworzy kodeks postępowania w lesie


UMIEJĘTNOŚCI:
-współdziałanie w zespole
-umiejętność dokonywania selekcji informacji


METODY PRACY:
-pogadanka
-praca w grupach


FORMY PRACY:
-praca samodzielna
-praca w grupach
-praca frontalna

PRZEBIEG LEKCJI:
1.Przywitanie uczniów i sprawy organizacyjne.
2.Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.


3. Wprowadzenie:
Co to jest las?
Co się w nim znajduje? Jakie drzewa, krzewy, zwierzęta?
Po czym rozpoznajemy drzewa – czym różnią się od siebie?


4. Piętra lasu (gleba, ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew)
Na leśnych ścieżkach spotykamy tysiące organizmów. Wszystkie one żyją w różnych piętrach lasu i pełnią bardzo istotną rolę w przyrodzie – ważna jest i pokrzywa i muchomor, komar i jaszczurka wygrzewająca się na trawie. Zagłada jednego gatunku może spowodować śmierć innych.


5. Funkcje lasu
Las pochłania dwutlenek węgla, produkuje tlen, filtruje zanieczyszczenia. Jest czymś więcej niż nagromadzeniem drzew, bowiem tworzy swój własny klimat i szczególną właściwość gleby (głębsze gleby).
Ciekawostki:
hektar lasu pochłania w ciągu roku przeciętnie 140-230 ton dwutlenku węgla
jeden stuletni buk lub dąb pokrywa zapotrzebowanie na tlen dla 5 osób
hektar lasu zatrzymuje 45-70 ton pyłów

Warto wiedzieć: ciekawostki na temat lasu:
· Za najgrubsze drzewa uważa się baobaby: występują one na sawannach Afryki. Osiągają średnicę pnia do 14 m
· Największą gęstość· ma drewno oliwki (1 m3 drewna waży 1490 kg)
· Najstarszym drzewem w Polsce jest cis pospolity rosnący w Henrykowie Lubańskim (woj. jeleniogórskie). Jego wiek jest określany na 1260 lat.
· Z jednego drzewa można zrobić· milion zapałek, jedna zapalona zapałka to zguba dla miliona drzew. Pamiętaj, nie używaj ognia w lesie!
· Przeciętnie co roku dąb zrzuca co najmniej 250 tysięcy liści

6. Kodeks zachowania w lesie: 
najpierw uczniowie samodzielnie na małych karteczkach wypisują zasady postępowania w lesie
potem w parach wybierają najważniejsze ich zdaniem zasady
następnie w grupach
na końcu wspólnie tworzymy kodeks zachowania w lesie

Ważne by spróbować określić zasady w ten sposób by nie miały formy zakazu.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika