Scenariusz: Recykling złomu aluminiowego

Autor: Iwona Samołyk

Scenariusz zajęć

 

I Temat „Recykling złomu aluminiowego”

 

II Cele operacyjne

1)      Uczeń zna: podstawowe pojęcia związane z recyklingiem puszek

2)      Uczeń rozumie: ideę recyklingu puszek

3)      Uczeń potrafi: wskazać i wyjaśnić potrzebę ponownego przetwarzania surowców

 

III Metody nauczania:

- podająca: opis, pogadanka

 

IV Środki dydaktyczne:

a)      film edukacyjny pt. „Nowe życie puszki”

b)      zestaw materiałów edukacyjnych

 

V Tok lekcji

  • wyjaśnienie z czego zbudowana jest puszka aluminiowa
  • omówienie rozkładu złóż boksytu na świecie i zwrócenie uwagi na fakt, że są to zasoby nieodnawialne
  • przypomnienie definicji zasobów nieodnawialnych oraz odnawialnych
  • co to jest BOKSYT, ALUMINIUM I GLIN
  • przedstawienie historii aluminium i puszki aluminiowej
  • porównanie produkcji aluminium z boksytu a produkcji ze złomu aluminiowego
  • wyjaśnienie pojęcia RECYKLING
  • wyjaśnienie do czego (oprócz puszek) potrzebne jest aluminium
  • wspólna dyskusja na temat idei i sensu recyklingu puszek

 

 

Zajęcia przeprowadzono w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 w klasach IV-VI. Kontynuacja zajęć było ogłoszenie konkursu pt. „Nowe życie puszki”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu propagującego ideę recyklingu i zachęcającego do zbierania i segregacji puszek aluminiowych.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika