Scenariusz: Instrukcja - zasady tworzenia gier planszowych

Głos został oddany.

Autor: Alicja Baran

tworzą gry planszowe zwiazane z różną tematyką. Pobudza je to do myślenia, stosowania wiedzy w sytuacji praktycznej oraz jest okazją do wspaniałej zabawy w grupie.Niżej przedstawiam zasady tworzenia gier, także o tematyce przyrodniczej, które opracowałam dla moich wychowanków.GRA PLANSZOWAPrzy tworzeniu gier planszowych należy przestrzegać pewnych reguł:Gra powinna:·     być wizualnie atrakcyjna,·     mieć jasno sprecyzowane reguły,·     może czegoś uczyć przy okazji zabawy,·     być zgodna z zasadami wychowania, czyli złe postępowanie powinno być karane, a dobre wynagradzane. ( Nie mogą mieć miejsca przypadki: „Pomogłeś koledze wydostać się z rowu, straciłeś dużo czasu, opuszczasz jedną kolejkę”). Etapy pracy przy tworzeniu gier z kostką:1.     Przypomnienie zasad tworzenia gier planszowych.2.     Ustalenie tematyki gry, sprecyzowanie tytułu.3.     Zaplanowanie koncepcji opowieści; jakie przygody spotkają graczy, obmyślenie przygód nagradzanych i karanych.4.     Rozplanowanie na planszy szkicu drogi od startu do mety.5.     Zredagowanie poleceń wraz z informacją dydaktyczną:Ø     Zauważyłeś na sośnie dzięcioła. Przyglądasz mu się w ciszy, jeśli wiesz, co wyjada spod kory, to przesuwasz się o 3 punkty.Ø     Podeptałeś niechcący zawilce, opuszczasz 2 kolejki rzutów.Ø     Omijasz z daleka mrowisko, nie przeszkadzasz mrówkom w pracy- masz dodatkowy rzut.6.     Wyrysowanie drogi gry wraz z numerami, zaznaczenie kolorami miejsc przygód pozytywnych i negatywnych.7.     Namalowanie ilustracji przedstawiających informację dydaktyczną lub przygodę.Opracowane na podstawie: Krystyna Rau, Ewa Zietkiewicz „Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji”.  
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika